Sidans innehåll

Socialförvaltningen

Vårt uppdrag är att hjälpa Markbor genom att ge stöd, vård och omsorg till dem som behöver det och har rätt till det.

Det politiska ansvaret vilar på socialnämnden och omsorgsnämnden. Vi stödjer nämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut.

Våra ansvarsområden är:

  • Biståndshandläggning
  • Stöd och omsorg till äldre
  • Stöd och omsorg till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning
  • Stöd och omsorg till individ och familjer

Socialförvaltningen arbetar även med tvångsinsatser. Det kan röra någon med missbruksproblem eller barn som lever i miljöer där vårdnadshavarna har någon form av problem som påverkar barnen negativt. Våra insatser regleras framförallt genom lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM).

Kontakta socialförvaltningen

Telefon går via kontakcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: sn@mark.se

Förvaltningschef: Susanne Åhman

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning