Sidans innehåll

Kommunstyrelsens förvaltning

Vi ansvarar för central administration och ger stöd och service till nämndernas förvaltningar och de kommunala bolagen i deras arbete.

Det politiska ansvaret vilar på kommunstyrelsen. Vi stödjer kommunstyrelsen genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut.

Våra ansvarsområden är:

 • Övergripande samordning och planering
 • Budget, ekonomistyrning och redovisning
 • Ärendehantering, registrering och informationsförvaltning
 • Administrerar och hanterar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, arkivmyndigheten, valnämnden och revisorerna
 • Samordna säkra allmänna val
 • Föra kommunens talan i rättsprocess
 • Personalfrågor
 • Säkerhet och krishantering
 • Digitalisering och IT
 • Kommunikation
 • Upphandling och inköp

Förvaltningen arbetar också med kontaktcenter som ger service till kommunens invånare.

Kontakta kommunstyrelsens förvaltning

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: ks@mark.se

Biträdande kommundirektör: Karin Hydén

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning