Sidans innehåll

Kultur- och fritidsförvaltningen

Vårt uppdrag är att ge alla Markbor ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud.

Det politiska ansvaret vilar på kultur- och fritidsnämnden. Vi stödjer nämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut.

Våra ansvarsområden är:

 • Badhuset Kaskad och utomhusbad
 • Uthyrning av kommunala idrottsanläggningar
 • Öppen fritidsverksamhet och mötesplatser för unga
 • Konsumentrådgivning
 • Familjecentrum Prisman/Öppna förskolan
 • Stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund
 • Registreringslotteri
 • Bibliotek och bokbuss
 • Rydals museum
 • Kulturskola
 • Kulturverksamhet och arrangemang

Förvaltningen arbetar också med folkhälsoarbetet i Marks kommun.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kfn@mark.se

Förvaltningschef: Rasmus Torngard

Besöksadress: Boråsvägen 40, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning