Sidans innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vårt uppdrag är att skapa trygga och attraktiva livsmiljöer för invånare och företag i Mark genom att erbjuda goda förutsättningar att verka hållbart - nu och i framtiden.

Det politiska ansvaret vilar på bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen. Vi stödjer nämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut.

Våra ansvarsområden är:

  • Bygglov, samråd, inspektion och tillsyn
  • Tillsyn/kontroll inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel och naturvård
  • Samhällsplanering (detaljplanering, översiktsplanering samt mark- och exploatering)
  • Näringslivs- och destinationsutvecklingsfrågor
  • Samordning av kommunens hållbarhetsarbete

Förvaltningen arbetar även med energirådgivning, karta, GIS (geografisk information), kollektivtrafik och befolkningsstatistik.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bmn@mark.se

Förvaltningschef: Malin Bexell

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning