Sidans innehåll

Teknik- och serviceförvaltningen

Vårt uppdrag är att laga vägar, hålla kommunens fastigheter i bra skick, laga maten till skolor och servicehus samt sköta om vatten och avfall.

Det politiska ansvaret vilar på teknik- och servicenämnden. Vi stödjer nämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut.

Våra ansvarsområden är:

  • Vatten och avloppsförsörjning
  • Avfallshantering
  • Gator, vägar och parker

Förvaltningen arbetar även för kommunens interna service i form av lokaler, kost, städ- och löneservice samt fordonsadministration.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning