Kommunens förvaltningar

Senast uppdaterad den 21 april 2023

Kommunens förvaltningsorganisation är indelad i sex förvaltningar/kontor och fyra bolag, alla med sitt specifika verksamhetsområde. Personalen som sköter de dagliga frågorna inom kommunen är anställda i en förvaltning eller ett bolag.

Mer information om de olika förvaltningarna i Marks kommun får du under rubrikerna i menyn till vänster.

Publicerad av: Marks kommun