Barn- och utbildningsförvaltningen

Bild på ungdomar.

Senast uppdaterad den 28 september 2023

Vi ansvarar för barnomsorgen och alla skolor från förskola upp till gymnasienivå, inklusive vuxenutbildningen. Barn och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheten.

Det finns 28 förskolor, 14 fritidshem, 16 grundskolor, två anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det centrala kansliet arbetar med frågor inom ekonomi, personal och verksamhetsutveckling. De stödjer såväl den politiska nivån med beslutsunderlag som rektorer och administration på enheterna. 

Här finns vi

Kansliet finns i kommunhuset i Kinna.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna
Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna
Telefon: 0320 21 70 00
E-post: bun@mark.se

Publicerad av: Marks kommun