Barn- och utbildningsförvaltningen

Bild på ungdomar.

Senast uppdaterad den 31 augusti 2017

Vi ansvarar för barnomsorgen och alla skolor från förskola upp till gymnasienivå, inklusive vuxenutbildningen. Barn och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheten.

Förvaltningen ansvarar för 29 förskolor, 14 fritidshem, 17 grundskolor, 3 särskolor, gymnasium och vuxenutbildning. Det centrala kansliet arbetar med frågor inom ekonomi, personal och verksamhetsutveckling. De stödjer såväl den politiska nivån med beslutsunderlag som förskolechefer, rektorer och administration på enheterna.  Barn- och utbildningsförvaltningens kansli ligger i kommunhuset i Kinna.

Här finns vi

Kansliet finns i kommunhuset i Kinna. Övrig personal finns på respektive skola och förskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Boråsvägen 40, 511 54 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: bun@mark.se

Publicerad av: Marks kommun