Socialförvaltningen

Senast uppdaterad den 30 mars 2023

Vår uppgift är att bistå behövande i Marks kommun med insatser i form av stöd, vård och omsorg när ni har rätt till det.

Våra främsta ansvarsområden är:

  • Biståndshandläggning
  • Stöd och omsorg till äldre
  • Stöd och omsorg till personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning
  • Stöd och omsorg till individ och familjer

Socialförvaltningen ansvarar även för tvångsinsatser. Det kan röra människor som har missbruksproblem eller barn som lever i miljöer där vårdnadshavarna har någon form av problem som påverkar barnen negativt. Våra insatser regleras framförallt genom lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM).

Socialförvaltningens verksamheter styrs politiskt genom socialnämnden och omsorgsnämnden

Publicerad av: Marks kommun