Teknik- och serviceförvaltningen

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018

Vi lagar vägar, håller kommunens fastigheter i bra skick, lagar maten till skolor och servicehus samt sköter om vatten och avfall. Kort sagt, vi är teknik- och service.

Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för vatten och avloppsförsörjning, avfallshantering, gator, vägar och parker. Vi ansvarar även för kommunens interna service i form av kost, städ, lokaler, administration, ekonomi och personalstöd.

Det är teknik- och servicenämnden som ger oss uppdrag i enlighet med sina inriktningsmål och prioriteringar. I den fastställda nämndplanen kan du läsa mer om vad nämnden beslutat att vi ska göra och varför.

Teknik- och serviceförvaltningen är indelad i en ledningsfunktion och fem sektorer:

  • Ledning
  • Verksamhetsservice
  • Lokalförsörjning
  • Gata och park
  • Kost och städ
  • VA och avfall

Det politiska ansvaret vilar på teknik- och servicenämnden.

Här finns vi

Teknik- och serviceförvaltningen

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, 511 56 Kinna

Telefon: 0320 21 70 00

E-post: tsn@mark.se

Publicerad av: Marks kommun