Sidans innehåll

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen

Det finns barn och ungdomar i Marks kommun som av olika anledningar behöver stöd av en annan familj eller av en annan vuxen. Socialtjänsten kan erbjuda olika stöd för dessa barn och ungdomar.

Jour- och familjehem

När ett barn behöver bo i en annan familj än sin egen under en längre period kan socialtjänsten erbjuda insatsen familjehem.

När behövs familjehem?

Barn som behöver bo i en annan familj under en längre period av sitt liv kan få hjälp av ett familjehem. Det finns flera orsaker till att barnet kan behöva detta stöd. Det kan exempelvis vara brister i omvårdnad som uppkommit genom missbruk, psykisk sjukdom eller annat, vilket innebär att ett barn inte får tillräckligt med vuxenstöd i sitt eget hem. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar men målsättningen med placeringen är att barnet ska kunna återvända till sin ursprungsfamilj.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en familj eller en person som tar emot barn och ungdomar för vård och omsorg i sitt hem. Barnet har sin vardag i familjehemmet vad gäller skola, kamrater och fritidsaktiviteter. Det är viktigt att barnet samtidigt har kvar kontakten med sina föräldrar, syskon och andra viktiga vuxna. Familjehemsvård handlar mycket om att samarbeta med andra betydelsefulla personer runt barnet.

Alla familjehem har blivit godkända av socialnämnden för att ta emot barn och ungdomar för vård och omsorg i sitt hem.

Kontaktfamilj

När ett barn behöver extra stöd under helger eller kortare perioder kan socialtjänsten erbjuda insatsen kontaktfamilj

När behövs kontaktfamilj?

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är en familj eller en person som är en extrafamilj till ett barn under en kortare eller längre period och aktivt ställer upp och stödjer barnet och familjen. Kontaktfamiljen tar emot barnet eller syskonparet omkring en till två helger per månad, men omfattningen kan variera beroende på barnets behov.

Alla kontaktfamiljer har blivit godkända av socialnämnden för att ta kontaktfamiljsuppdrag.

Kontaktperson

När ett barn eller en vuxen behöver ett stöd eller en förebild i vardagen kan socialtjänsten erbjuda en kontaktperson.

När behövs en kontaktperson?

Det kan handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete. Det kan också handla om att barnet behöver bryta sig loss från en olämplig miljö.

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en person över 18 år med intresse och utrymme att ge ett vardagligt stöd till barn eller vuxna. Kontaktpersonen har ingen speciell utbildning eller erfarenhet men ett engagemang att ge ett vardagligt stöd.

Alla kontaktpersoner har blivit godkända av socialnämnden för att ta kontaktpersonsuppdrag.

Extravuxen

När ett barn eller en ungdom behöver ett stöd utanför familjen och en trygg plats att komma till när det är jobbigt hemma kan socialtjänsten erbjuda extravuxen.

När behövs extravuxen?

Barn och ungdomar som av olika orsaker behöver en vuxen utanför familjen som kan ge stabila förhållanden, trygghet och erbjuda en trygg plats att komma till när det är jobbigt hemma. Ett stöd som ges när behovet uppstår och inte nödvändigtvis på en avtalad tid ett antal dagar senare.

Vad är extravuxen?

Extravuxen är en stabil och trygg vuxen som med kort varsel kan ge stöd och trygghet. Ett stöd som är flexibelt och matchas med vad barnet eller ungdomen har för behov i stunden. Det kan även innebära möjlighet till att övernatta hos sin extravuxen.

Alla som får uppdrag som extravuxen har blivit godkända av socialnämnden för att ta extravuxenuppdrag.

Vill du bli ett stöd för barn- och ungdomar?

Om du är intresserad av att bli ett stöd för barn- och ungdomar genom insatserna, familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson eller extravuxen ta då kontakt med någon av våra familjehemssekreterare.

Telefon: 0320–21 70 00 (via Marks kommuns kontaktcenter)

Mejladress: familjehem@mark.se

Ansöka om insatserna

Om du vill ansöka eller få mer information om någon av de insatser som socialtjänsten erbjuder barn och ungdomar som behöver stöd av en annan familj eller vuxen tar du kontakt med familjeenheten.

Du hittar familjeenhetens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakta familjeenheten

Öppettider för mottagning och rådgivning:
Måndag–torsdag klockan 09.00–11.00 och 14.00–16.00
Fredag klockan 09.00–11.00 och 14.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320-21 79 55

Öppettider receptionen:
Måndag–torsdag klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Fredag klockan 8.00–12.00 och 13.00–15.00

OBS! Under perioden 1 juli – 2 augusti är öppettiderna ändrade.
Måndag–fredag klockan 9.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320–21 72 25

Akut kontakt
Om du är i en sådan situation att du inte kan vänta till kontorets ordinarie arbetstider, vardagar klockan 8.00–16.00, kan du ringa individ- och familjeomsorgen som tar emot akuta ärenden per telefon mellan klockan 16.00–17.00 på måndag–torsdag.

Under perioden 1 juli – 2 augusti kan du ringa akuta ärenden redan från klockan 15.00

Telefon: 0320-21 72 25

Kontakta sociala jouren i Borås vid akuta ärenden utanför våra ordinarie öppettider.

Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen