Sidans innehåll

Föräldrakurser och föreläsningar

Här finns tips på föreläsningar och kurser inom olika ämnen som erbjuds dig som förälder. Det finns också information om digitala föreläsningar.

Trygghetscirkelns föräldraskap

Ett relationsbaserat föräldraskapsprogram

Trygghetscirkeln är för föräldrar med barn i åldern 0–6 år. Kursen tar upp hur man som förälder kan förstå och möta sitt barn på ett bra sätt. Trygghetscirkeln handlar om att förstå sammanhang, relationer och sina egna känslor i föräldraskapet samt öka föräldrarnas reflektionsförmåga kring barns behov och beteende.

Varje tillfälle är 2 timmar där gruppen tillsammans tittar på korta inspelade situationer som beskriver typiska situationer man möter som förälder och barn.

Teman som tas upp:

Utforska barnets behov

Vi lär oss om barnets behov av stöd från föräldern. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn att återvända till?

Värdet av att vara tillsammans

Vi lär oss hur vi kan hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med barnet även i svåra känslor?

Vägen till trygghet

Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar vår känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?

När det känns svårt att vara förälder

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Vi undersöker balansen mellan att vara empatisk och tydlig även i utmanande situationer.

Att tolka barnets beteende

Vi tittar på hur man som förälder kan förstå sitt barns beteenden och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt.

Kontakt och anmälan

Vid frågor och anmälan, kontakta oss. Mejladress: familjebehandlarna@mark.se

Aktivt föräldraskap – E-kurs

Aktivt föräldraskap är e-kursen för dig med barn i åldern 1–12 år. En kurs för dig med småbarn och en för dig med förskolebarn och skolbarn.

Aktivt Föräldraskap är en kurs där du får ta del av ett förhållningssätt som sätter självkänslan i centrum. Kursen är för dig som vill ha inspiration, verktyg, utveckla konkreta färdigheter och stärka din relation till ditt barn. Du läser kursen helt på distans och genomför den när det passar dig. Kursen är kostnadsfri.

E-kurs för föräldrar till barn 1- 4 år

Kursen består av 5 delar som handlar om dig och ditt barn, mod och självkänsla, förebyggande förhållningssätt, avgränsning och gemenskap i familjen.

Läs mer om kurserna på aktiv föräldraskapAktivtFöräldraskap - Föräldrakurser och utbildningar för gruppledare i Sverige (aktivtforaldraskap.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till e-kurs

Anmäl dig till e-kursen genom att mejla oss. Mejladress: folkhalsan@mark.se

Uppge ditt namn. En kod till e-kursen skickas därefter till dig inom en vecka. Kursen ligger tillgänglig i 6 månader efter aktiverad kod.

Föreläsningar

  1. Digital föreläsning - ungas psykiska ohälsa och våldsutsatthet

    Välkommen på en kostnadsfri föreläsning i samarbete med Maana och Marks kommun.

  2. Livsviktiga snack i samarbete med Suicide Zero

    Vi välkomnar dig till en kostnadsfri digital föreläsning i samarbete med Suicide Zero. Här får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12-åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående.

Fler kalenderhändelser

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen