Sidans innehåll

Råd, stöd och samtal

Som familj finns det många glädjefyllda stunder, men alla kan hamna i svåra situationer och kriser då det inte är lätt att vara den förälder man önskar. Alla familjer kan behöva stöd, råd och någon att samtala med kring sina frågor och tankar. Vi på familjeenheten kan då hjälpa till för att det ska bli så bra som möjligt.

Hitta lösningar och uppnå förändring

Vi erbjuder olika former av stöd, anpassade efter din familjs behov. Målet är att vi tillsammans ska hitta lösningar och förstärka det positiva i er familj, för att uppnå förändring.

Vi kan ge stöd:

  • när du som förälder behöver råd och stöd att vägleda och sätta gränser för ditt barn eller ungdom.
  • om ni i familjen går igenom en kris.
  • när ni som föräldrar har svårt att komma överens om uppfostran, regler och rutiner.
  • när du som förälder känner oro för ditt barns mående och beteende.
  • i samband med att en placering utanför hemmet är aktuellt eller under en pågående utredning.
  • när kommunikationen inte fungerar och det finns många konflikter i familjen.

Stöd erbjuds främst genom samtal. Vi kan ha samtal i olika konstellationer; enskilda samtal med förälder eller barn/ungdom, samtal med föräldrar och samtal med hela familjen.

Stödsamtal

Familjer i Marks kommun kan få upp till fem stödsamtal och dessa sker med våra familjebehandlare. Samtalen är biståndsfria och de varken dokumenteras eller registreras. Familjebehandlarna har tystnadsplikt.

Dialogstöd

Dialogstöd är ett möte mellan vårdnadshavare och skola med syfte att främja och förbättra kommunikationen. Både du som vårdnadshavare och/eller skolan kan ansöka om dialogstöd. Då kommer familjebehandlare att delta under mötet som en neutral part och mötesledare. Att ansöka om dialogstöd är helt gratis och familjebehandlarna har sekretess. För ansökan kontakta familjeenheten. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Familjebehandling

Familjebehandling är ett stöd till familjer där det finns barn mellan 0–18 år. Behovet av stöd utreds av socialsekreterare på familjeenhet som sedan fattar ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Familjebehandling kan du som förälder ansöka om eller erbjudas som stöd efter en orosanmälan. Är du 15 år eller äldre kan du själv ansöka. Kontaktuppgifter och information om hur du ansöker om familjebehandling finns längst ner på sidan.

Stödsamtal

Vi erbjuder upp till fem biståndsfria stödsamtal som varken dokumenteras eller registreras. Vid intresse av stödsamtal ring och tala in på våran telefonsvaren. Vi återkommer till dig/er när vi lyssnat av meddelandet.

Telefon: 0707–72 52 81

Kontakta familjeenheten

Öppettider för mottagning och rådgivning:
Måndag–torsdag klockan 09.00–11.00 och 14.00–16.00
Fredag klockan 09.00–11.00 och 14.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320-21 79 55

Öppettider receptionen:
Måndag–torsdag klockan 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Fredag klockan 8.00–12.00 och 13.00–15.00

OBS! Under perioden 1 juli – 2 augusti är öppettiderna ändrade.
Måndag–fredag klockan 9.00–15.00

Besöksadress: Mor Kerstins väg 15, Kinna.

Telefon: 0320–21 72 25

Akut kontakt
Om du är i en sådan situation att du inte kan vänta till kontorets ordinarie arbetstider, vardagar klockan 8.00–16.00, kan du ringa individ- och familjeomsorgen som tar emot akuta ärenden per telefon mellan klockan 16.00–17.00 på måndag–torsdag.

Under perioden 1 juli – 2 augusti kan du ringa akuta ärenden redan från klockan 15.00

Telefon: 0320-21 72 25

Kontakta sociala jouren i Borås vid akuta ärenden utanför våra ordinarie öppettider.

Telefon: 112

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen