Sidans innehåll

Föräldrainformation

Här finns information om till exempel sociala medier, alkohol och andra droger samt hänvisning till regionens verksamheter och till idéburna organisationer.

Förutom kommunens verksamheter finns det många andra organisationer som arbetar för barns hälsa och rättigheter genom att ge information och erbjuda stöd till föräldrar och viktiga vuxna.

Om sociala medier, nätet och grooming

Föräldrainformation om sociala medier, alkohol och andra droger.

Nakenbilder - ta, ha och dela - Polismyndighetens information om nakenbilder och brottslighet. Nakenbilder | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medigamyndigheten - Tips till vårdnadshavare om skärmtid, näthat, sociala medier och datorspel. Barn och unga - Mediemyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätsmart - information, utbildning och ökad medvetenhet kring grooming. Nätsmart - Aktiv Skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen Lajka - Stiftelsen Lajka - skapar förutsättningar för trygg och hälsosam nätvardag för ungdomar - prinsparets stiftelse. Tele2 (prinsparetsstiftelse.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om alkohol och andra droger

Här hittar du information som rör alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS) samt utbildningsmaterial som ger dig verktyg att upptäcka eventuell droganvändning hos tonåringar.

Tonårsparlören - fakta och tips om alkohol. Tonårsparlören – IQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Full koll - Länsstyrelsens samlade information om ungdomar, alkohol och droger. Startsida - Full k Länk till annan webbplats.oll Öppnas i nytt fönster.

Föräldraskolan om droger - Polisens utbildningsmaterial som ger dig verktyg för att upptäcka droganvändning. Föräldraskolan om droger | Polismuseet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisationen ECPAT Sverige - Ger stöd, hjälp och information om barns sexuella utsatthet, både på och utanför nätet. Organisationen ECPAT Sverige Länk till annan webbplats.

Verksamheter inom Västra Götalandsregionen

Det finns flertalet verksamheter inom regionens uppdrag som erbjuder stöd till barn och unga samt till föräldrar.

Borås psykologmottagning föräldraskap och små barn - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungas psyiska hälsa - Mottagning för barn och unga i åldern 6 - 18 år med psykiska besvärUngas psykiska hälsa (UPH) - Närhälsan (narhalsan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn har allvarlig psykisk ohälsa BUP mottagning Skene - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föräldraskap i vardagen - Råd och tips från aktuell forskning som kan stärka dig som förälderFöräldraskap i vardagen - Föräldraskap i vardagen (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konsten att bli förälder - Föräldrautbildning - Barnmorskemottagning (vgregion.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att vara förälder - Att vara förälder - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen