Sidans innehåll

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar.

FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG.

Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar då de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan snabbt bemannas och börja arbeta vid en krissituation. Kommunerna avgör när FRG ska aktiveras.

Resurserna i FRG är utbildade, övade och kvalitetssäkrade för insatser och tillhör någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna (FFO). FRG-resurserna får alltid en grundutbildning och har möjlighet till vidareutveckling genom kurser i tillexempel kriskommunikation, stabskunskap och ledarskap. Grundutbildningen omfattar bland annat kunskap om kommunens beredskapsorganisation, FRG:s roll i kommunen och hur man möter människor i kris.

Marks Civilförsvarsförening

I Marks kommun samordnas FRG av Marks Civilförsvarsförening.
Civilförsvarsföreningen organiserar, utbildar och övar de frivilliga så att de kan hjälpa kommunen vid samhällsstörningar.

Vill du bli medlem i FRG, eller bara veta mer?

Läs mer på frgmark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller skicka mejl till info@civilmark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning