Sidans innehåll

Skyddsrum

Skyddsrum är utrymmen som på förhand är utsedda att ge skydd åt människor vid krig.

De flesta skyddsrum används idag till andra saker, men det ska gå att ställa i ordning det inom 48 timmar om det blir höjd beredskap i Sverige. Fastighetsägare ansvarar för att det finns skyltar uppsatta så att allmänheten kan hitta dit, samt att se över skyddsrummen. Om det blir höjd beredskap räknas skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst ska ha rätt att söka skydd där, även om lokalen vanligtvis inte är tillgänglig för allmänheten. Det innebär också att du inte tilldelas ett visst skyddsrum utan har rätt att söka skydd i vilket skyddsrum som helst.

Det finns inte skyddsrum till hela befolkningen. I första hand finns skyddsrummen placerade i större tätorter som är svåra att utrymma och som kan tänkas vara mål i ett krig. Det kan finnas andra platser som är lämpade att använda som skyddsutrymmen, exempelvis källare eller tunnlar.

Skyddrumskarta

För mer information om skyddsrum och för att hitta ditt närmaste skyddsrum kan du besöka MSB:s hemsida.

Skyddsrumskarta (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning