Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett system som används när det finns ett omedelbart behov av att varna människor om något som har hänt. Detta kan exempelvis vara vid svåra olyckor som stora bränder eller vid kriser som ett dammhaveri.

VMA innebär att det skickas ut meddelanden i framför allt radio och tv, men det kan även skickas ut varningar som sms till de telefoner som finns i området. Utomhusvarningen som är känd som Hesa Fredrik kan också aktiveras.
För att ett VMA ska sändas behöver behöriga aktörer ta kontakt med SOS Alarm. Det kan exempelvis kommunen och räddningstjänsten göra, för att därigenom snabbt få ut sitt meddelande till allmänheten.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning