Sidans innehåll

Kärnteknisk olycka

Kärnkraftverket Ringhals ligger norr om Varberg och strax väster om Marks kommun. Därför har Marks kommun en ständig beredskap och återkommande övningar för att vara förberedd på ett krisläge.

Delar av Marks kommun ligger sedan 2022 inom den yttre beredskapszonen, som täcker området 25 km runt Ringhals. Det innebär bland annat att de berörda hushållen har fått inomhusvarningsmottagare och jodtabletter utdelade. I Horred har det också installerats utomhuslarm som varnar om det blir en kärnteknisk olycka. För dig som bor inom beredskapszonen har det tagits fram en broschyr som innehåller all den information som du behöver veta ifall det inträffar en olycka.

Vid larm från Ringhals kärnkraftverk – det här behöver du veta Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Utrymningsplats Kunskapens hus

Inom den inre beredskapszonen, cirka 12-15 km kring Ringhals kärnkraftverk, finns detaljerade utrymningsplaner som innebär att utrymningsplatser upprättas vid en eventuell utrymning. I Marks kommun är denna plats Kunskapens hus på Textilgatan 1 i Skene.
Vid Kunskapens hus ska personal finnas från kommunens olika förvaltningar för att hjälpa allmänheten som har utrymt från den inre beredskapszonen. På platsen finns även personal från Göteborgs universitet, avdelningen för radiofysik, polisregion väst och Försvarsmakten som kan bistå allmänheten. I kärnkraftsfrågor är kommunen underställd Länsstyrelsen i Halland.

Läs mer om arbetet med kärnenergiberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning