Sidans innehåll

Fastighetsnära insamling vid flerbostadshus

Från och med 2024 har Marks kommun tagit över ansvaret för insamlingen av förpackningar från flerbostadshus och sedan 2022 ansvarar kommunen även för insamling av tidningar/papper.

Du som är fastighetsägare till ett flerbostadshus som har fem eller fler lägenheter i huset är välkommen att ansluta till denna tjänst. Kontakta Marks kommuns kundtjänst för mer information. Nu är det valfritt, men senast 2027 ska alla fastigheter i kommunen vara anslutna.

Insamlat material går till återvinning

Kommunen ska se till att det returpapper som har samlats in hanteras så att det blir lätt att materialåtervinna. Det har vi gjort genom att ställa krav i upphandlingen. Målet är att minst 90 procent vikten av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas. Naturvårdsverket ska varje år följa upp målet.

När det gäller förpackningar så överlämnar kommunen det till producentansvarsorganisationerna som ansvarar för materialåtervinningen.

När det gäller glas och metall återvinns en mycket hög andel av det insamlade. För pappersförpackningar är återvinningsgraden också relativt hög. Plastförpackningarna är svårare på grund av att det finns så många olika plastsorter. Men tekniken förfinas år från år och det viktigt att komma ihåg att om förpackningen inte ens lämnas för återvinning så kommer den garanterat att eldas upp istället för att få en chans att användas i en ny produkt.

Taxa för fastighetsnära insamling 2024

Kommunen får viss ersättning från producenterna för insamlingen av förpackningar. Ersättningen är baserad på hämtning enligt ett grundschema. Hämtning enligt detta intervall är kostnadsfritt. För tidningar får inte kommunen någon ersättning, så där finns det inget kostnadsfritt alternativ.

Pappers- och plastförpackningar

Hämtning varannan vecka:

 • 0 kronor

Hämtning varje vecka:

 • 190 och 240 liter kärl kostar 1 750 kronor per år och kärl
 • 370 liter kärl kostar 2 000 kronor per år och kärl
 • 660 liter kärl kostar 2 250 kronor per år och kärl

Metall- och glasförpackningar

Hämtning var fjärde vecka:

 • 0 kronor

Hämtning varannan vecka:

 • 190 och 240 liter kostar 875 kronor per år och kärl
 • 370 liter kärl kostar 1 000 kronor per år och kärl
 • 660 liter kärl kostar 1 125 kronor per år och kärl (inte för glas)

Observera att färgat och ofärgat glas måste sorteras i olika kärl.

Tidningar

Tillgängliga kärlstorlekar är 190, 240 och 370 L. Pris gäller oavsett storlek

 • En gång per kvartal; 220 kr
 • Var fjärde vecka; 725 kr
 • Varannan vecka; 1 573 kr

För att avfallsslag och hämtintervall tillkommer en utkörningsavgift för nytt kärl och eventuell gångavståndsavgift enligt samma taxa och villkor som för restavfallskärl. Vid felsortering eller överfyllt kärl kan en extra avgift tillkomma. Du hittar hela renhållningstaxan längst ner på sidan.

Placering och information till hyresgäster

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för sorteringsutrymme. Det måste inte vara ett miljöhus, utan kan vara kärl som står utomhus, antingen fritt eller i kärlsskåp. Kraven på placering avseende tillgänglighet vid sophämtning kommer vara samma som för mat- och restavfall. Tänk på att försäkringsbolag kan ha synpunkter på kärl med lättantändligt material nära fastigheten. Kolla med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Du som fastighetsägare ansvarar för att avfallet sorteras och att informera dina hyresgäster om hur de ska sortera. Det kan handla om tydlig uppmärkning och på andra sätt säkerställa att de boende får information om avfallssortering.

Kommunernas branschorganisation för avfallshantering, Avfall Sverige, har samlat mycket bra information. Vissa frågor hänvisar de till kommunen. Hittar du inte information här på sidan, hör av dig till oss så hjälper vi dig. Ett annat tips är webbplatsen Fastighetsägarnas där du också kan hitta bra information.

Till webbplatsen Sverige Sorterar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till webbplatsen Fastighetsägarnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Marks kommuns kundtjänst för att ansluta din fastighet. Vi erbjuder tre startomgånger per år.

Alla ska ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar, men för mindre flerbostadshus är det inte bestämt om de kommer få samma system som villor (fyrfackskärl) eller separata kärl för varje avfallsslag. Fyrfackssystemet tar längre tid att handla upp. Senast 2027 ska system vara på plats för alla.

Ja det går bra att behålla dem. För dem som inte har egna kärl så kommer kärlen ingå i tjänsten. Utkörningsavgift tillkommer.

Det finns inga krav på att kärlen måste stå i ett särskilt soprum eller miljöhus. Det du som fastighetsägare måste se till är att kärlen står tillgängliga för sopbilen på samma sätt som mat- och restavfall. För dragavstånd kommer en extra kostnad tas ut på samma sätt som för mat- och restavfall, men längre avstånd än tio meter från kärl till bil ska inte finnas. Kärlen ska stå i anslutning till mat- och restavfallet om inte särskilda skäl finns.

Det kommer inte vara valfritt på sikt. Senast 2027 ska alla hushåll i hela Sverige vara anslutna till fastighetsnära insamling av förpackningar enligt Förordning om producentansvar för förpackningar (2022:1274). Det här kan även leda till att du minskar dina avfallkostnader för restavfallet. Det kan finnas uppåt 50 procent förpackningar i restavfallet. Om detta sorteras ut bättre när det blir enklare så kan ni minska storlek eller antal kärl för restavfall.

Det finns schabloner för hur mycket avfall som ett hushålla genererar och vi har angett hur många kärl som kan behövas för tre typhus. Det är förstås stor skillnad mellan ett hushåll på en person eller ett hushåll med fyra personer. Du behöver inte ta hänsyn till det när du läser tabellen över vad ett "standardhus" med ett visst antal lägenheter ger upphov till. Om det står att det är på gränsen så kanske det är tillräckligt om det är ett hus med små lägenheter och få personer. Likaså kan det vara så att ett hus med många stora hushåll kan behöva fler kärl om det inte finns mycket god marginal.
Nedan tabeller är baserade på hämtning varannan vecka för papper och plast samt en gång i månaden för metall och glas.

Kärlstorlekar

 • 660 liter kärl är 130 centimeter breda, 81 centimeter djupa 130 centimeter höga.
 • 370 liter kärl är 77 centimeter breda, 81 centimeter djupa och 110 centimeter höga.
 • 190 liter kärl är 60 centimeter breda, 71 centimeter djupa och 110 centimeter höga.

För glas används inte större kärl än 370 liter.

Fem lägenheter

 

Kärlstorlek (liter)

Antal kärl

Kommentar

Papper

660

1

God marginal

Plast

370

1

God marginal

Metall

190

1

Mycket god marginal

Ofärgat glas

190

1

Mycket god marginal

Färgat glas

190

1

Mycket god marginal

Tolv lägenheter

 

Kärlstorlek (liter)

Antal kärl

Kommentar

Papper

660

2

Ska finnas marginal, om plats finns kan ett kärl till vara aktuellt

Plast

660

1

Marginal finns, om plats finns kan ett kärl till vara aktuellt

Metall

190

1

Mycket god marginal

Ofärgat glas

190

1

Finns marginal

Färgat glas

190

1

Finns marginal

Trettio lägenheter

 

Kärlstorlek (liter)

Antal kärl

Kommentar

Papper

660

5

Finns marginal

Plast

660

2

Är på gränsen, ett kärl till kan behövas

Metall

190

1

Marginal finns

Ofärgat glas

190

2

Marginal finns

Färgat glas

190

2

Marginal finns

 

Avgifter för renhållning i sin helhet

I renhållningstaxan kan du läsa mer om de olika avgifter och abonnemang.

Beslutad renhållningstaxa för 2024 Pdf, 444.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Renhallningstaxa för fastighetsnära insamling 2024 Pdf, 174.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen