Sidans innehåll

Ägarbyte för sophämtning, slamtömning och vatten- och avloppstjänster

Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta så att abonnemang för sophämtning, slamtömning och vatten- och avloppstjänster skrivs över till rätt person.

Anmäl ägarbyte

När du flyttar och din fastighet har abonnemang för sophämtning och vatten- och avloppstjänster behöver du anmäla ett ägarbyte till oss. Det gör du via e-tjänsten för vatten, avlopp och renhållning. I e-tjänsten hittar du blanketten för ägarbyte som både du som flyttar ut och du som flyttar in behöver signera.

Kommunalt vatten och avlopp

Är du nyinflyttad i en fastighet med kommunalt vatten är det viktigt att du läser av vattenmätaren igen efter ungefär tre månader för att vi ska kunna debitera en korrekt förbrukning. Därefter läser du av din vattenmätarställning och rapporterar in den minst en gång per år. Efter att du har rapporterat in en avläsning är det bra om du kontrollerar på nästa faktura att avläsningen har kommit med och ser korrekt ut. När ägarbytet är registrerad hos oss får du tillgång till e-tjänsten för vatten, avlopp och renhållning. Här kan du se samlad information över dina abonnemang, hämta och registrera information och göra ansökningar.

Sophämtning

Du kan välja bland olika abonnemang. I ditt avfallsabonnemang ingår sophämtning vid din fastighet, återvinning av förpackningar och tidningar på kommunens återvinningsstationer och tillgång till våra återvinningscentraler.

Läs mer om de olika abonnemang på sidan om avgifter för renhållning

Slamtömning

Kommunen ansvarar för omhändertagande av slam. All tömning av slam görs av vår upphandlade entreprenör LBC. Alla fastigheter, för såväl permanent som säsongsboende, utan anslutning till kommunalt avloppsnät ska ha abonnemang för hämtning av slam. Genomför ägarbyte via e-tjänsten för vatten, avlopp och renhållning. Behöver du teckna ett nytt abonnemangkontaktar du vår kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning.

Läs mer om slamtömning

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen