Sidans innehåll

Nytt system för avfallsinsamling

Genom en ny lagstiftning kommer alla Sveriges kommuner ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll. Här kan du läsa om vilka förändringar som gäller för dig som bor i Marks kommun.

 • Du som äger ett småhus får två fyrfackskärl där mat- och restavfall samlas in tillsammans med förpackningar och tidningar.
 • Kärlen har sammanlagt åtta fack för förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas samt matavfall, restavfall och tidningar. Ett kärl töms varannan vecka och ett kärl var fjärde vecka.
 • Kommunen kommer också att ansvara för insamling av förpackning från flerfamiljshus, men då i separata kärl för varje fraktion.
 • Det nya systemet för avfallsinsamling kommer att införas under 2026 och är obligatoriskt för alla.

Plats för fyrfackskärl

Fyrfackskärlen är större än kärlen som används idag. Eftersom de är större och därmed tyngre, är det bra att planera in en plats vid hämtstället där de kan stå hela tiden utan att behöva flyttas fram vid dag för tömning. Du kan redan nu fundera kring om du behöver förändra platsen, eller om det fungerar så som du har det idag.

Tänk på

 • För att du ska få plats med båda kärlen är det bra med en yta på upp mot 2 x 1 meter. Framförallt om du bygger du in kärlen med något plank eller liknande då det behövs mer marginal på sidorna än om du har fritt runt om. Kärlen är 77 centimeter breda, 107 centimeter höga och 86 centimeter djupa.
 • Kärlen ska stå i samma plan som marken, utan någon kant att dra dem över. En låg kantsten, som finns vid exempelvis en utfart, accepteras om kantstenen måste finnas där för exempelvis vattenavledningens skull.
 • Handtagen ska vara vända utåt vid hämtning.
 • Ytan och dragvägen ska vara hårdgjord med exempelvis asfalt eller hårt packat grus.

Säg hej till dina nya sopkärl

Under 2026 byter vi ut dina sopkärl så att du kan återvinna nära dig. Fördelar med de nya kärlen:

 • Det blir lätt att göra rätt. 
 • Bättre sortering sparar nya råvaror då materialet blir till en resurs.
 • Med de nya kärlen slipper du att åka iväg med förpackningar, tidningar, ljuskällor, småbatterier och småelektronik.

Varje kärl har fyra fack för olika förpackningar. I det ena kärlet återvinner du tidningar, matavfall, pappersförpackningar och färgade glasförpackningar. I det andra kärlet återvinner du metallförpackningar, plastförpackningar, restavfall och ofärgade glasförpackningar. Utöver det finns det tre små fack för glödlampor, småelektronik och småbatterier.

Bilden visar de nya sopkärlen och indelning i fack. Det är två svarta sopkärl med siffrorna ett och två. I Kärlet med siffror ett finns fyra fraktioner för tidningar, matavfall, pappersförpackningar och färgat glas. I kärlet med siffra två finns sju fack för plastförpackningar, metallförpackningar, restavfall, ofärgat glas, glödlampor, småelektronik och småbatterier. 

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen