Sidans innehåll

Byggavfall

Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår vid olika typer av byggprojekt och rivningsarbeten. Det kan exempelvis vara trä, gips, isolering, tegel och plast.

Så här sorterar du bygg- och rivningsavfall

Enligt lag ska bygg- och rivningsavfall sorteras i minst sex fraktioner. Det gäller både företag och privatpersoner. Dessa sex fraktioner är trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips.

Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

I vår källsorteringsguide kan du läsa mer om hur du sorterar på återvininngscentralen Skene skog.

Till källsorteringsguiden

På webbplatsen sopor.nu kan du också få hjälp med att sortera rätt.

Till webbplatsen sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinn ditt byggavfall som privatperson

Som privatperson som betalar renhållningstaxa i Marks kommun kan du återvinna ditt byggavfall på olika sätt. Antingen lämnar du ditt avfall själv på en återvinningscentral eller du anlitar kommunens avtalade entreprenör för hämtning av avfallet vid din fastighet. Priser för hämtning av bygg- och rivningsavfall hittar du i renhållningstaxan eller längre ner här på sidan.

Till sidan om återvinningscentraler

Till renhållningstaxan på sidan om avgifter för renhållning

Alla priser är i kronor inklusive moms.


Storsäck, grundpris, upp till 2 ton

Storsäck, per tillkommande säck

Container, 12 kubikmeter, upp till 6 ton

Container, 35 kubikmeter, upp till 10 ton

Trä

3 200 kronor

200 kronor

4 300 kronor

5 300 kronor

Mineral

3 200 kronor

200 kronor

4 300 kronor

5 200 kronor

Metall

3 000 kronor

0 kronor

3 600 kronor

4 000 kronor

Glas

5 200 kronor

2 200 kronor

10 100 kronor

15 000 kronor

Mjukplast

3 100 kronor

100 kronor

4 000 kronor

4 700 kronor

Hårdplast

3 500 kronor

500 kronor

5 200 kronor

6 700 kronor

Plast blandad

Tjänsten erbjuds inte

Tjänsten erbjuds inte

7 300 kronor

10 200 kronor

Gips

5 400 kronor

2 400 kronor

10 900 kronor

16 200 kronor

Tryckt virke

6 000 kronor

3 000 kronor

12 600 kronor

19 000 kronor

Asbest

Tjänsten erbjuds inte

Tjänsten erbjuds inte

17 700 kronor

27 600 kronor

Jordmassor

Tjänsten erbjuds inte

Tjänsten erbjuds inte

6 700 kronor

9 200 kronor

Trädgårdsavfall

Tjänsten erbjuds inte

Tjänsten erbjuds inte

6 300 kronor

8 500 kronor

Hyra för behållare

Säck ingår i priset

Säck ingår i priset

25 kronor per dygn

25 kronor per dygn

Felsorterat och otillåtet avfall

Om felaktigheten upptäcks vid hämtning hämtas inte avfallet, men det utgår ändå en så kallad bomkörningsavgift. I de fall felaktigheten inte upptäcks förrän efter hämtning av avfallet utgår en felsorteringsavgift. Bomkörningsavgift per körning är 2 400 kronor och felsorteringsavgift per tillfälle är 3 000 kronor.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen