Sidans innehåll

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Du som privatperson lämnar det på återvinningscentralen Skene skog eller till den mobila återvinningscentralen.

Det här räknas som farligt avfall

Nedan finns exempel på olika saker som räknas som farligt avfall. Även märkningen på förpackningen kan ge information om vad som är farligt avfall. Vissa märkningar betyder att även den tömda förpackningen ska lämnas in som farligt avfall.

På återvinningscentralen Skene skog kan du lämna små mängder asbest, maximal vikt är 40 kilo. Fråga personalen på plats för att få hjälp med asbest. Asbesten måste vara väl inplastad i byggplast och tejpad för din egen och personalens skull. Fråga om du är osäker på hur du ska hantera materialet.

Tänk på att asbest är ett hälsofarligt ämne. Är du det minsta osäkert på om det är asbest du ska lämna på återvinningscentralen, fråga oss. När du slänger asbest felaktigt kan det leda till dyra saneringar som bekostas av dig om du har orsakat föroreningen. Detta oavsett om du har vetat om att det är asbest eller inte. Så fråga alltid oss om du är osäkert, så hjälper vi dig.

Läs mer om asbest på Arbetsmilöjverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Större mängder asbest

Större mängder asbest kan vi inte ta emot på återvinningscentralen. Du kan istället beställa hämtning av detta via Marks kommuns kundtjänst.

Se priser för hämtning på sidan om bygg- och rivningsavfall

Har asbesten uppstått genom att ett företag gjort arbeteten räknas inte detta som ett avfall som får lämnas till kommunen. Du får istället anlita något företag som är verksamt inom avfallsområdet, eller köpa tjänsten av den som har gjort jobbet.

Insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel är exempel på bekämpningsmedel som klassas som farligt avfall.

Hit räknas såväl färg som lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.

Alla explosiva ämnen inklusive ammunition lämnar du till återförsäljare eller till polisen i Borås. Kontakta alltid återförsäljare eller polisen innan du kommer.

Batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare är alla kemikalier som är klassade som farligt avfall.

Kvicksilver finns ofta i äldre termometrar och ska därför sorteras som farligt avfall.

Thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton är exempel på lösningsmedel som klassas som farligt avfall.

Mediciner lämnar du till apotek som säljer receptbelagda läkemedel.

Både spillolja, smörjolja och motorolja sorterar du som farligt avfall.

Silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel är farligt avfall.

En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall. Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker. Försäljare av varor med inbyggda miljöfarliga batterier är skyldiga att återta dessa varor.

Sprayburkar med innehåll sorterar du som farligt avfall. Pystomma lämnar du i återvinningen för metallförpackningar.

Farligt avfall från företag

För dig som företag gäller andra regler. Läs mer på sidan om avfall från företag.

Till sidan avfall från företag

Kontakta återvinningscentralen Skene skog

Telefon: 0320-21 79 00

Mejladress: atervinningscentralen@mark.se

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen