Sidans innehåll

Avgifter och abonnemang för renhållning

Alla fastigheter måste ha ett abonnemang för sophämtning och betala en renhållningsavgift. Avgiften beror på hämtningsintervall och storlek på kärl eller brunn.

Det är kommunen som ansvarar för att tömma dina sopkärl och ser till att ditt avfall blir återvunnet. Du ansvarar för att sortera ditt avfall rätt. Du får inte transportera hushållssoporna hem från till exempel sommarstugan, elda upp eller gräva ner dem på tomten. Det är inte heller tillåtet att ta med sig det som normalt slängs i kärl till återvinningscentralen Skene skog.

Beställ eller ändra abonnemang för sophämtning

Vill du ändra ditt abonnemang gör du det via e-tjänsten för vatten, avlopp och renhållning. Om du i stället behöver ett helt nytt abonnemang hör du av dig till Marks kommuns kundtjänst.

Kostnader som tillkommer utöver abonnemanget:

 • Ändring av hämtningsintervall och ansökan om uppehåll kostar 80 kronor per tillfälle och anläggning.
 • Engångskostnaden för utbyte av kärl. Du hittar priser i renhållningstaxan.

Grundavgift för renhållning

Grundavgiften för renhållning är en fast avgift. Alla som äger en fastighet i Mark betalar den fasta avgiften som täcker våra gemensamma kostnader för avfallshanteringen och återvinning, exempelvis kundtjänst och kostnader för återvinningscentralen. Alla priser på sidan är inklusive moms.

 • Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus: 1 148 kronor per år
 • Lägenheter: 730 kronor per lägenhet och år
 • Fritidshus och fastigheter som har uppehåll i hämtning: 705 kronor per år
 • Korridorsboende, exempelvis äldreboende: 261 kronor per rum och år
 • Annan fastighet, det vill säga fastigheter som används till eller är bebyggda för annat ändamål än bostadsändamål: 730 kronor per år

Avgifter för sophämtning

Du väljer ett abonnemang som passar för ditt hushåll. Det som skiljer de olika abonnemang är kärlstorlek och hämtningsintervall. Hämtning av ett kärl för matavfall på 140 liter ingår i taxor med hämtningsintervall varannan vecka eller oftare. Behållarna i nedanstående taxor avser alltså kärl för restavfall (tidigare "brännbart").

Hämtningsintervall

Det normala hämtningsintervallet är varannan vecka. Bor du i planlagt område och samlad bebyggelse kan du minska ditt intervall till var fjärde vecka. Utanför dessa områden kan du minska ditt intervall till fyra gånger om året. Förutsättningarna för att minska hämtningsintervall är:

 • Du komposterar ditt köks- och matavfall i av oss godkänt varmkompost.
 • Det är uppenbart att behov av hämtning med tätare intervall inte föreligger.
 • Sopmängden ryms i ett sopkärl av den storlek som normalt används.
 • Det finns ingen risk för skada eller olägenhet för människans hälsa eller miljön.

Ansök om varmkompost

För vissa hämtningsintervaller behöver du ansöka om varmkompost. Du ansöker om varmkompost via blankett.

Till blanketten för kompostansökan Pdf, 185.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Gemensam sopbehållare

Du kan ha ett gemensamt kärl med dina grannar. Förutsättningar för ett gemensamt kärl är:

 • Era fastigheter gränsar till varandra, eventuellt med mellanliggande väg.
 • Antal hushåll är högst tre med tillsammans högst sex personer

Du ansöker via e-tjänsten för vatten, avlopp och renhållning.

Uppehåll i sophämtning

Du kan ansöka om uppehåll om du inte vistas i fastigheten under en längre tid. Tiden för uppehåll måste vara minst sex månader och gäller i högst ett år. Du ansöker om uppehåll via e-tjänsten för vatten, avlopp och renhållning.

Hämtning varje vecka gäller bara för flerfamiljshus eller samfälligheter.

 • 190 liter kärl kostar 3 403 kronor per år
 • 240 liter kärl kostar 4 136 kronor per år
 • 370 liter kärl kostar 5 732 kronor per år
 • 660 liter kärl kostar 9 931 kronor per år

 • 140 liter kärl kostar 1 325 kronor per år
 • 190 liter kärl kostar 1 701 kronor per år
 • 240 liter kärl kostar 2 066 kronor per år
 • 370 liter kärl kostar 2 867 kronor per år
 • 660 liter kärl kostar 4 967 kronor per år

 • 140 liter kostar 811 kronor/år
 • 190 liter kostar 945 kronor/år
 • 240 liter kostar 1 082 kronor/år
 • 370 liter kostar 1 500 kronor/år

Vill du ha hämtning var fjärde vecka behöver du ansöka om varmkompost.

 • 140 liter kärl kostar 264 kronor per år
 • 190 liter kärl kostar 310 kronor per år
 • 240 liter kärl kostar 362 kronor per år
 • 370 liter kärl kostar 526 kronor per år

Vill du ha hämtning fyra gånger per år behöver du ansöka om varmkompost.

Hämtning vid fritidsboende tio gånger under perioden vecka 19–38 (varannan vecka).

 • 140 liter kärl kostar 595 kronor per säsong
 • 190 liter kärl kostar 768 kronor per säsong
 • 240 liter kärl kostar 935 kronor per säsong,
 • 370 liter kärl kostar 1 384 kronor per säsong
 • 660 liter kärl kostar 2 401 kronor per säsong

Hämtning vid fritidsbostäder fem gånger under perioden vecka 19–38.

 • 140 liter kärl kostar 308 kronor per säsong
 • 190 liter kärl kostar 365 kronor per säsong
 • 240 liter kärl kostar 418 kronor per säsong

Vill du ha hämtning vid fritidsbostäder fem gånger under perioden vecka 19–38 behöver du ansöka om varmkompost.

Avgifter för slamtömning

Alla hus, både året-runt-bostäder och sommarstugor, som har ett eget avlopp måste ha ett abonnemang för att få slam hämtat. Aktuella avgifter hittar du i renhållningstaxan.

Läs mer om slam och latrin

Avgifter för renhållning i sin helhet

I renhållningstaxan kan du läsa mer om olika avgifter och abonnemang.

Öppna dokumentet med den beslutade renhållningstaxan för 2024 Pdf, 444.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Flytt och ägarbyte

Om du flyttar eller om fastigheten byter ägare måste du anmäla detta så att abonnemang för sophämtning och vatten- och avloppstjänster skrivs över till rätt person.

Anmäl ett ägarbyte för sophämtning och vatten- och avloppstjänster

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen