Sidans innehåll

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Bra bostäder och goda boendemiljöer är en viktig förutsättning för såväl tillväxt som välfärd. Bostadsförsörjning handlar både om att bygga nytt och om att utveckla det befintliga utbudet.

Här nedan finner du kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Det är ett strategiskt viktigt dokument som har i syfte att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder.

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska ligga till grund för arbetet att ta fram attraktiva boendemiljöer. Målen och strategierna ska möjliggöra ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt till bostadsplaneringen i Mark.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning i Marks kommun utgörs av tre delar och presenteras i kartberättelsverktyget storymap. Du kan läsa om riktlinjerna genom att klicka på länken: riktlinjer för bostadsförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya riktlinjer under framtagande

Nu är förslag till nya riktlijner för bostadsförsörjning ute på remiss. Möjlighet finns att lämna synpunkter på förslag till och med den 17 maj 2024. Synpunkter skickas till mejladress: sue@mark.se och märks med ärendenummer: KS 2023-291

Du kan läsa om förslaget för nya riktlinjer genom att klicka på länken: Förslag på nya riktlinjer för bostadsförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: bmn@mark.se

Förvaltningschef: Malin Bexell

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen