Sidans innehåll

Avgifter för eget vatten och avlopp

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av avloppsärenden. Hur mycket vi tar betalt varierar beroende på vad som ska göras.

Taxa miljöbalken

Denna taxa gäller avgifter för Marks kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.

Taxebilaga

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2024 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen