Sidans innehåll

Eget dricksvatten

Ta hand om din familjs hälsa genom att regelbundet testa dricksvattnet från din egen brunn. Registrera den för extra trygghet och bättre kunskap om vattenkvaliteten

Provtagning eget dricksvatten

Vattenkvalitet och tillgång på vatten kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det bra att ta ett prov på ditt dricksvatten vart tredje år. Passa gärna på när det har varit mycket regn, snösmältning eller efter en längre tids torka. Har du små barn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta prov på ditt dricksvatten eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Sedan 31 mars 2019 upphörde miljöenheten med utlämning och mottagning av flaskor för vattenprovtagning. Vill du ta prov på vattnet i din egen brunn får du därför vända dig direkt till valfritt laboratorium. En lista på ackrediterade laboratorier kan du hitta på Swedacs hemsida.

Swedac ackrediteringsregister | Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för eget dricksvatten Pdf, 167 kB, öppnas i nytt fönster.

Egen vattenbrunn och avloppsanordning

Ibland är det inte långt mellan den enskilda avloppsanordningen och vattenbrunnen. Riktmärket på minst 50 meter mellan vattenbrunn och avlopp kan vara bra att tänka på. Om du funderar på att anlägga en egen brunn - tänk då också på var din avloppsanordning ligger och att den har en fullgod rening.

Livsmedelsverket har mer information för dig som får vatten från egen brunn.

Gå till Livsmedelsverket:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt vatten

Kommunens VA-avdelning på teknik- och serviceförvaltningen är ansvarig för den kommunala produktionen av dricksvatten.

Kommunalt vatten

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu kan du som brunnsägare bättre skydda din brunn genom att registrera den i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Flera vinster med registrering

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

Andra som vill borra efter vatten eller värme och energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Bättre kunskap om tillgång och kvalitet

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Så registrerar du din brunn

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på webben hos SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad? I SGU's kartvisare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen