Din sophämtning

Senast uppdaterad den 27 mars 2023

Under storhelger kan din sophämtning få ändrade hämtdagar. Kärlen kan tömmas både någon dag i förväg och efter ordinarie hämtdag. Mer exakt vad som gäller publiceras inför respektive tillfälle.

Sophämtning under påskhelgen 2023

Ordinarie tömningsdag Planeras att tömmas 
Måndag 3 april Söndag 2 april
Tisdag 4 april Måndag 3 april
Onsdag 5 april Tisdag 4 april
Torsdag 6 april Onsdag 5 april
Fredag 7 april Torsdag 6 april
Måndag 10 april Måndag 10 april

Vid utebliven hämtning kontakta LBC Borås AB telefon: 033-17 49 79,                  e-post: hushall@lbc-boras.se 

Du vet väl att du att du kan se ordinarie hämtdagar i vår e-tjänst? E-tjänsten för renhållningstjänster hittar du här. Från januari 2019 hämtas ditt mat- och restavfall av kommunens upphandlade entreprenör LBC Borås AB. 

Att tänka på för fastighetsägare

 • Har du fått en hängare på ditt sopkärl? Läs mer här.
 • Viktigt: Kärlen ska vara placerade högst två meter från tomtgränsen.
 • När din soptunna ska tömmas ska den stå lättillgänglig för sopbilen. Dra därför fram kärlet vid tömningsdag.
 • Kärlet ska stå på en yta som är tillräckligt stor och lätt att rulla på.
 • Handtaget vänds utåt vägen för att förhindra skador på personalen och underlätta arbetet.
 • Vid snö och halka tänk på att skotta och sanda. 
 • Vid behov av nya biopåsar ska en sådan knytas fast i kärlets handtag. 
 • Om du har sorterat dina sopor fel kommer kärlen inte att tömmas. 

Har dina kärl inte blivit tömda?

Har dina kärl ändå inte tömts kan du göra en felanmälan genom att klicka på länken nedan. 

Felanmälan

Om du har en specifik hämtplats så ber vi dig att låta kärlen stå där i väntan på tömning. Vid frågor kan du kontakta LBC Borås genom någon av kontaktvägarna nedan. 

 I sophämtningsavgiften som du betalar ingår

 • Hämtning av ditt kärlavfall
 • Behandling av avfallet
 • Att du kan lämna grov- och elavfall samt farligt avfall till de olika
 • insamlingssystemen: återvinningscentralen, miljöbilen och grovsopsturen.
 • Administration och information kring kommunens avfallshantering

Hämtningsintervall

Det normala hämtningsintervallet är varannan vecka men fastighetsägare kan efter ansökan få ordinarie hämtningsintervall för hushållssopor minskat till en gång var fjärde vecka inom planlagt område och samlad bebyggelse, samt till fyra gånger om året vid övrig bebyggelse.

Förutsättningarna för sådan förlängning är bland annat att:

 • Sökanden komposterar sitt köks- och matavfall.
 • Det är uppenbart att behov av hämtning med tätare intervall inte föreligger.
 • Den sopmängd som ska hämtas ryms i en sopbehållare av den storlek som normalt används.
 • Förlängningen kan medges utan att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Ansökan ska lämnas till Teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst, Mor Kerstins väg 13, 511 80 Kinna. En blankett för anmälan kan beställas hos kundtjänst.

Gemensam sopbehållare

Gemensam sopbehållare kan efter ansökan få användas av närboende om antalet hushåll är högst tre med tillsammans högst sex personer, fastigheterna gränsar till varandra, eventuellt med mellanliggande väg.

Ansökan ska lämnas till Teknik- och serviceförvaltningen, kundtjänst,
Mor Kerstins väg 13, 511 80 Kinna. Blankett för ansökan finns nedan. 

Publicerad av: Marks kommun