Din sophämtning

Senast uppdaterad den 13 mars 2024

Under storhelger kan din sophämtning få ändrade hämtdagar. Kärlen kan tömmas både någon dag i förväg och efter ordinarie hämtdag. Mer exakt vad som gäller publiceras inför respektive tillfälle. Ställ kärlet på tömningsplatsen kvällen före den planerade tömningsdagen och låt det stå kvar tills det är tömt.

 

 

Ordinarie
tömningsdag

Tömningsdag våren 2024

Måndag 25 mars Söndag 24 mars
Tisdag 26 mars Måndag 25 mars
Onsdag 27 mars Tisdag 26 mars
Torsdag 28 mars Onsdag 27 mars
Fredag 29 mars (Långfredag) Torsdag 28 mars
Måndag 1 april Måndag 1 april
Måndag 17 juni Söndag 16 juni
Tisdag 18 juni Måndag 17 juni
Onsdag 19 juni Tisdag 18 juni
Torsdag 20 juni Onsdag 19 juni
Fredag 21 juni (Midsommarafton) Torsdag 20 juni

 

Att tänka på för fastighetsägare

 • Har du fått en hängare på ditt sopkärl? Läs mer på sidan Mitt kärl är inte tömt
 • Viktigt: Kärlen ska vara placerade högst två meter från tomtgränsen.
 • När din soptunna ska tömmas ska den stå lättillgänglig för sopbilen. Dra därför fram kärlet vid tömningsdag.
 • Kärlet ska stå på en yta som är tillräckligt stor och lätt att rulla på.
 • Handtaget vänds utåt vägen för att förhindra skador på personalen och underlätta arbetet.
 • Vid snö och halka tänk på att skotta och sanda. 
 • Vid behov av nya biopåsar ska en sådan knytas fast i kärlets handtag. 
 • Om du har sorterat dina sopor fel kommer kärlen inte att tömmas. 

Har dina kärl inte blivit tömda?

Har dina kärl ändå inte tömts kan du göra en felanmälan genom att klicka på länken nedan. 

Felanmälan

Om du har en specifik hämtplats så ber vi dig att låta kärlen stå där i väntan på tömning. Vid frågor kan du kontakta LBC Borås genom någon av kontaktvägarna nedan. 

 I sophämtningsavgiften som du betalar ingår

 • Hämtning av ditt kärlavfall
 • Behandling av avfallet
 • Att du kan lämna grov- och elavfall samt farligt avfall till återvinningscentralen.
 • Administration och information kring kommunens avfallshantering

Hämtningsintervall

Det normala hämtningsintervallet är varannan vecka men fastighetsägare kan efter ansökan få ordinarie hämtningsintervall för hushållssopor minskat till en gång var fjärde vecka inom planlagt område och samlad bebyggelse, samt till fyra gånger om året vid övrig bebyggelse.

Förutsättningarna för sådan förlängning är bland annat att:

 • Sökanden komposterar sitt köks- och matavfall.
 • Det är uppenbart att behov av hämtning med tätare intervall inte föreligger.
 • Den sopmängd som ska hämtas ryms i en sopbehållare av den storlek som normalt används.
 • Förlängningen kan medges utan att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

För att få förlängd hämtningsintervall behöver du ansöka om egen kompost. Det gör du via vår e-tjänst eller genom att fylla i blanketten "Kompostansökan" som du hittar längst ner på sidan. 

Till e-tjänsten för vatten, avlopp och renhållning

Gemensam sopbehållare

Gemensam sopbehållare kan efter ansökan få användas av närboende om antalet hushåll är högst tre med tillsammans högst sex personer, fastigheterna gränsar till varandra, eventuellt med mellanliggande väg.

Du gör din ansökan via vår e-tjänst för vatten, avlopp och renhållning eller genom att fylla i blanketten "Ansökan gemensam sopbehållare" som du hittar längst ner på sidan. 

Till e-tjänsten för vatten, avlopp och renhållning

Publicerad av: Marks kommun