Stöd i dina studier

Specialpedagoger

Våra specialpedagoger ingår i elevhälsoteamet och de arbetar förebyggande och främjande för att alla elever ska få en god lärmiljö. Specialpedagogerna arbetar också med att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver utifrån sina unika förutsättningar att lyckas med studierna. De kan bland annat hjälpa till med studieteknik, pedagogiska utredningar och kompensatoriska verktyg utifrån elevers olika sätt att lära.

Du kan kontakta dem via Itslearning, mejl, telefon eller sms (se nedan). Du hittar deras kontor i elevhälsans lokaler med ingång från Arenahallen.

Supporttid

På Marks Gymnasieskola erbjuder vi alla elever extra stöd i kurser av ämneslärare på torsdagar mellan klockan 15.00 och 16.00. Våra specialpedagoger finns också ofta tillgängliga på supporttiden i Studioteket på plan två i biblioteket. De kan till exempel hjälpa dig med att planera dina studier, lära dig använda digitala hjälpmedel eller strukturera skrivuppgifter. Kontaktuppgifter till specialpedagogerna ser du längre ner på sidan.

Elevhälsoteam

På Marks Gymnasieskola finns ett elevhälsoteam som består av kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, trygghetsteam, ungdomsutvecklare samt studie- och yrkesvägledare.

Kontaktuppgifter till elevhälsoteamet hittar du här.

Skolbiblioteket – en pedagogisk resurs

På skolbiblioteket i Kunskapens Hus kan du få personlig handledning, till exempel med att hitta information och få tips om hjälpmedel. Om du tycker det är lättare att lyssna på böcker än att läsa så kan du få hjälp att hitta olika alternativ, som exempelvis inläsningstjänst.

Du kan läsa mer om skolbibliotekets resurser här.

Kontakt

Linda Nilsson, specialpedagog
Telefon: 0320-21 73 77
Sms: 0736-76 82 11
Mejladress: linda.nilsson@mark.se

Frida Blank, specialpedagog
Telefon: 0320-21 77 58
Sms: 0739-52 03 49
Mejladress: frida.blank@mark.se

Fler kontaktuppgifter till Marks Gymnasieskola hittar du här.

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen