Sidans innehåll

Lärling – så funkar det

Hos oss har du möjlighet att gå din yrkesutbildning som lärling. Du får en yrkesexamen och möjlighet till grundläggande högskolebehörighet, precis som på skolförlagd utbildning, med skillnaden att du genomför din utbildning till stor del ute på en arbetsplats.

Fördelar med gymnasial lärlingsutbildning

Att studera som lärling på är bästa sättet att ta del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekni­ken i branschen. Du blir en del av ett arbetslag på ett företag och får in en fot i arbetslivet. Du får för­ståelse för yrket både praktiskt och teoretiskt och du skaffar dig massor av goda kontakter och erfarenheter att lägga till i ditt cv. En lärlingsutbildning ger dig en yrkes­examen som ökar dina möjlig­heter till sommar­jobb och att bli anställd efter gymnasiet. Du får också allt du behöver för att kunna studera vidare efter gymnasiet.

Du kan läsa mer om gymnasial lärlingsutbildning på Skolverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande behörighet

Du kan alltid studera vidare efter gymnasiet. De kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingår i programstrukturen för alla yrkes­program, men du har möjlighet att välja bort dessa kurser om du vill.

Hur går det till?

Som lärling på Marks Gymnasieskola går du antingen i en lär­lings­klass med elever från andra yrkesprogram, eller i en klass med elever från skolförlagda program, beroende på vilket program du valt. Tillsammans läser ni gymnasie­gemensamma ämnen och individuella val på skolan. Till skillnad från skolförlagd utbildning är minst hälften av dina tre gymnasieår arbetsplatsförlagt lärande (apl), då du är ute på ett företag. Där har du en handledare som stöttar dig och som också har nära kontakt med skolan.

Passar lärlingsutbildning mig?

För att lyckas bra på en arbetsplats behöver du vara motiverad och intresserad av yrket. Det är extra viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och vara nyfiken. Det är viktigt att du känner dig bekväm med vuxna, att du är kommunikativ och har social kompetens. Eftersom du följer arbetsplatsens tider behöver du också vara beredd på att göra hela arbetsdagar. Självklart förväntas du samtidigt sköta dina studier. Det är viktigt att du har godkända betyg även i de gymnasiegemen­samma ämnena för att få din examen.

Arbetsplatsen

Skolan ställer också krav på arbetsplatserna, eller apl-platserna som det också kallas. Det ska finnas en lämplig handledare som har gått Skolverkets handledar­utbildning och det ska finnas rutiner för hur handledning, introduktion och information ska gå till. Arbetsmiljön måste vara godtagbar och följa skolans värdegrund.

Gymnasial lärlingsanställning – GLA

På vissa program finns möjlighet till så kallad gymnasial lärlingsanställning, GLA. Det innebär att du får en utbildning samtidigt som du är anställd och du får en lärlingslön från företaget. Det är lärare i samråd med arbetsplatsen som beslutar om GLA.

Läs mer om GLA på industritekniska programmet i denna pdf. Pdf, 331.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om gymnasial lärlingsanställning på Gymnasielarling.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på schema för lärling år 1

Du går ut på apl* efter några inledande veckor i skolan år 1. Apl-starten varierar beroende på förberedelseperiod.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Apl*

Gymnasiegemensamma ämnen**

Gymnasiegemensamma ämnen**

Programgemensamma ämnen (yrkeskurser)

Gymnasiegemensamma ämnen**

Apl*

Exempel på schema för lärling år 2 och 3

Schemat kan variera mellan olika program.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Programgemensamma ämnen

Individuella val

Gymnasiegemensamma ämnen***

Apl*

Apl*

Apl* 

Gymnasiegemensamma ämnen***

Individuella val

Programgemensamma ämnen

* Arbetsplatsförlagt lärande, praktik
** Svenska, matematik, engelska, idrott
*** Religion, naturkunskap, samhällskunskap, historia, idrott

Exempel på arbetstider

BA, EE, IN, BF, FT, VVS

VO, RL

FS, HV

Cirka 07.00–16.00

06.45–16.00, 14.00–21.30

Delade turer: 06.45–12.30 + 16.00–21.30

10.00–18.00

08.00–16.00

Vad gäller om jag söker lärlingsutbildning?

 • Du går i en lärlingsklass med elever från alla yrkesprogram
 • Halva tiden på en arbetsplats under tre år
 • Du får en yrkesexamen och möjlighet till grundläggande högskolebehörighet
 • Förhöjt CSN med 1000 kr/månad för att täcka mat och eventuella reseutgifter

Vilka fördelar finns med lärlingsutbildning?

 • Du får aktuell yrkeskunskap
 • Du får använda den senaste tekniken
 • Du får yrkeserfarenheter till ditt cv
 • Du får möjlighet till sommarjobb och anställning
 • Du utvecklar din förståelse för yrket både praktiskt och teoretiskt

Vad har skolan för förväntningar på lärlingselever?

 • Intresse och motivation för yrket
 • Skötsam med tider
 • Ansvarstagande
 • Nyfiken
 • Kommunikativ och med social kompetens
 • Bekväm med vuxna
 • Sköta dina studier

Vad har arbetsplatsen för förväntningar på lärlingselever?

 • Passa och hålla tider
 • Kommunikativ och social
 • Vilja att lära och intresse för yrkesområdet
 • Att eleven är till viss del förberedd
 • Kapacitet att klara en hel arbetsdag på apl-plats

Vilka förväntningar finns på en apl-plats som tar emot en lärling?

 • Det finns lämplig handledare som gått handledarutbildning
 • Godtagbar arbetsmiljö - följa skolans värdegrund
 • Det finns arbetsmoment att utföra som är kopplade till skolans kurser
 • Tätt samarbete med skolan

Vad händer om jag inte trivs?

 • Prata med din mentor, utvärdera varför du inte trivs.
 • Eventuellt söka om program

Vad gäller för gymnasial lärlingsanställning (GLA)?

 • Lärlingsutbildning och anställning samtidigt
 • Lärlingslön under utbildningstiden
 • Lärare i samråd med arbetsplats beslutar om GLA-plats

Kontakt

Ann-Sofi Sinkkonen, lärlingskoordinator
Telefon: 0705-17 09 09
Mejladress: ann-sofi.sinkkonen@mark.se

Fler kontaktuppgifter till Marks Gymnasieskola hittar du här.

mg_logo

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen