Anmälningspliktiga skol- och hygieniska verksamheter

Offentliga lokaler, såsom skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar, är platser öppna för allmänheten. Hygienlokaler, som används för behandlingar som tatuering, akupunktur, piercing, massage och frisörbesök, är avsedda för hygienisk behandling. Vissa av dessa lokaler är föremål för anmälningsplikt och måste rapportera sin verksamhet till kommunen i förväg innan de påbörjar verksamheten.

Lokaler du måste anmäla

Exempel på lokaler och verksamheter som du måste anmäla till bygg- och miljönämnden innan du startar är:

  • Skola, förskola och fritidshem
  • badanläggning. Till exempel bassäng, bubbelpool eller badtunna (som inte är för privat bruk)
  • tatuering, akupunktur, piercing, fotvård eller annat som omfattar skärande och stickande verksamhet
  • solarium

Dessa verksamher ska anmälas till miljöenheten senast 6 veckor innan verksamheten får starta. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in tillsammans med en ritning om hur lokalen ska inredas och utrustas.

En väl inredd lokal, god hygien, en fungerande egenkontroll samt goda kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta.

Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten.

Miljöenheten bedriver hälsoskyddstillsyn även vid hygienlokaler och offentliga lokaler som inte är anmälningspliktiga. Därför är det bra om du upplyser miljöenheten även om icke anmälningspliktig verksamhet. På så vis får miljöenheten kunskap om vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Exempel på verksamheter du gärna får upplysa om:

  • hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrottsanläggningar och campinganläggningar
  • hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta (till exempel frisörer, massörer och sjukgymnaster)
  • lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel sjukhem, ålderdomshem, häkten.

Det kostar inget att upplysa om dessa verksamheter.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen