Sidans innehåll

Servering av alkohol

För att få servera alkohol mot betalning behöver du tillstånd enligt alkohollagen. Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till och vilka bestämmelser som gäller.

Villkor för serveringstillstånd

För att få servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat behöver du tillstånd enligt alkohollagen. Kravet gäller oavsett om det är ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ett serveringstillstånd innebär att du har rätt att mot betalning servera de alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som ditt tillstånd omfattar. Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utställt på och för den plats som är angiven på beviset. Tillståndet kan inte överlåtas till någon annan eller flyttas med till en annan plats.

För att få serveringstillstånd krävs att du som är ägare eller företrädare för bolaget bedöms ekonomiskt och personligt lämplig. Det innebär att du sköter din ekonomi och att du inte har begått brott. Du behöver även ha kunskaper om alkohollagen. För att styrka kunskaperna behöver du bifoga ett intyg på godkänt kunskapsprov om alkohollagen till din ansökan. Mer information om vad du behöver skicka med vid ansökan hittar du längre ned på sidan under avsnittet "Handlingar du behöver skicka med vid ansökan om serveringstillstånd eller anmälan om ändring".

I Marks kommun är det bygg- och miljönämnden som beslutar om serveringstillstånd. I Riktlinjerna för alkoholservering i Marks kommun Pdf, 179.4 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vilka lokala hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd, och vilken typ av tillstånd du behöver beror framför allt på hur under hur lång tid du vill servera alkohol, samt till vem du vill servera.

Önskar du servera alkohol året runt eller regelbundet under en viss tidsperiod (till exempel under sommarsäsongen) behöver du ett så kallat stadigvarande serveringstillstånd. Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Vill du i stället servera alkohol under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle är det ett tillfälligt serveringstillstånd du ska ansöka om.

Serveringstillstånd kan avse servering till allmänheten eller inom ett slutet sällskap som en förening, organisation eller ett företag. Även enskilda personer kan få tillstånd till servering inom ett slutet sällskap. Då krävs att tillställningen har ett särskilt ändamål och att sökanden ska vara personligt bekant med de inbjudna, till exempel vid bröllop eller liknande.

Några exempel på serveringstillstånd som finns är:

 • Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten
 • Stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap
 • Tillfälligt tillstånd att servera till allmänheten
 • Tillfälligt tillstånd att servera till slutet sällskap

Processen för att ansöka om stadigvarande serveringstillstånd

Här kan du läsa om hur ansökningsprocessen går till och vad du behöver tänka igenom. Ju bättre du förbereder din ansökan, desto snabbare får du ett beslut.

Några saker som är bra att tänka på:

 • Samla ihop alla nödvändiga handlingar och se till att de är kompletta. Mer information om vad du behöver skicka med vid ansökan hittar du längre ned på sidan under avsnittet "Handlingar du behöver skicka med vid ansökan om serveringstillstånd eller anmälan om ändring". Snabblänk finner du i menyn till höger.
 • Planera noga hur du ska finansiera din restaurang
 • Beskriv verksamhetens inriktning tydligt
 • Planera din meny
 • Behöver du göra en ljudisoleringsmätning? (Gäller i flerfamiljshus)
 • Är brandskyddskontroll av lokalen gjord?
 • Innan du startar måste du även berätta för kommunen att du ska bedriva livsmedelsverksamhet. I följande länk kan du läsa mer om hur du går till väga för att registrera din livsmedelsverksamhet: Registrera livsmedelsverksamhet Öppnas i nytt fönster.

Du ansöker om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längre ned på sidan under avsnittet ”E-tjänster för serveringstillstånd”. Snabblänk finner du i menyn till höger. Du kan även få blanketter av miljöenheten (miljoenheten@mark.se).

Komplett ansökan underlättar

Det är viktigt att du skickar med alla dokument som krävs. Annars tar utredningen och beslutet längre tid. Läs därför anvisningarna noga och fyll i ansökan på bästa sätt.

 • När du har skickat in din ansökan registreras den. Därefter tilldelas du en handläggare.
 • Handläggaren är den person på miljöenheten som har hand om ditt ärende.
 • Du kommer få en bekräftelse på att ditt ärende har registrerats samt ett ärendenummer

För att ansöka om serveringstillstånd behöver du betala en avgift. En faktura kommer skickas till adressaten du angett som fakturamottagare i ansökan. Läs mer på sidan Avgifter för serveringstillstånd. Öppnas i nytt fönster.

Nästa steg är att handläggaren granskar dina ansökningshandlingar och påbörjar en utredning. Om din ansökan inte är komplett, alltså om någon uppgift eller handling saknas, får du ett meddelande från handläggaren via e-tjänstportalen där han eller hon ber dig att skicka in det som fattas. Handläggaren kan också höra av sig för att få svar på frågor.

Vi gör en lämplighetsprövning

Alkohollagen ställer stora krav på den som ska få ett serveringstillstånd. Därför görs en lämplighetsprövning av dig. Förutom att du ska visa att du har kunskaper om alkohollagstiftningen genom ett godkänt prov tittar handläggaren också på din ekonomi och om du har begått brott. Kom ihåg att det är du som ansöker som ska visa att du lever upp till kraven. Det innebär att du behöver skicka en mängd olika dokument med din ansökan.

Innan ett beslut om serveringstillstånd tas ska flera andra myndigheter göra en bedömning av din ansökan. Vi skickar den på remiss till:

 • Polisen
 • Skatteverket
 • Räddningstjänsten
 • Miljöenhetens hälsoskyddsteam

Myndigheterna gör en bedömning av dina förutsättningar för att kunna servera alkohol. Remissvaren som miljöenheten får kan innebära at du behöver skicka in nya uppgifter. Handläggaren sammanställer dina insända dokument, remissvaren från de andra myndigheterna och vad lagen och riktlinjerna säger.

I nästa steg i processen får du ett beslut. Antingen blir det bifall, det vill säga att du får ett serveringstillstånd, eller så får du ett avslag, vilket betyder att du inte får tillstånd. I vissa fall kan du få delvis bifall. Det innebär att du får ett serveringstillstånd, men med till exempel kortare serveringstid än vad du ansökt om.

Du har rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till förvaltningsrätten. Din handläggare informerar dig om hur det går till.

Hur snabbt går det?

Du får räkna med att ett serveringstillstånd tar cirka 10 veckor från det att din ansökan är komplett. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid och att du försöker fylla i den fullständigt och rätt. Om du måste komplettera din ansökan kan miljöenheten inte fortsätta sin utredning förrän du skickat in de uppgifter och handlingar som saknas.

Handlingar du behöver skicka med vid ansökan om serveringstillstånd eller anmälan om ändring

Här kan du läsa mer om vilka handlingar du kan behöva skicka med vid de olika typerna av ansökan.

1. Ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd:

Vid ansökan om nytt stadigvarande serveringstillstånd kan följande handlingar behöva skickas med:

Du måste kunna visa vem eller vilka som äger företaget som ska bedriva restaurangverksamheten. Hur du gör det beror på vilken bolagsform du valt.

 • Om den som ansöker är ett aktiebolag måste du skicka med en kopia av aktieboken.
 • Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag måste du skicka med aktiebok även för detta bolag.
 • Om den som ansöker är ett handelsbolag eller kommanditbolag måste du skicka med bolagsavtal.
 • Om det inte finns något bolagsavtal måste du meddela detta skriftligt till förvaltningen.

Obligatorisk bilaga

Du ska kunna visa hur finansieringen av verksamheten har gått till.

 • Vid inköp av ny restaurangrörelse ska handlingar som styrker köpet och finansieringen bifogas, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för köpet.
 • Vid ansökan om ändring i verksamheten som medför kostnader ska handlingar som styrker finansieringen av dessa kostnader bifogas.
 • I länken "Förklaring kring finansiering" nedan, hittar du information om hur du redogör för kostnader och finansiering. I länken "Finansieringsplan" nedan kan du ladda ned den blankett som du behöver fylla i och bifoga med din ansökan

Förklaring kring finansiering Pdf, 507.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsplan Pdf, 155.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatoriska bilagor

 • Om den som ansöker har tagit över verksamheten från en tidigare ägare måste du skicka med avtal för överlåtelsen av verksamheten. Det kan till exempel vara ett köpeavtal, franchiseavtal eller arrendekontrakt.

Obligatorisk bilaga

Du ska kunna visa att du har rätt att använda (disponera) lokalen där serveringen ska ske. Bevis på detta kan till exempel vara kopia på hyreskontraktet, arrendeavtal eller bevis på äganderätt till fastigheten.

 • Om du hyr i första hand ska du skicka med en kopia av hyreskontraktet.
 • Om du hyr i andra hand ska du skicka med en kopia på grundhyresavtalet, andrahandskontraktet och ett intyg som visar att hyresvärden har godkänt uthyrning i andra hand.
 • Kontraktet måste vara undertecknat och visa att hyresgästen är samma företag som nu söker serveringstillstånd. Ett annat krav är att lokalen måste vara godkänd för restaurangverksamhet.
 • För att få serveringstillstånd till en uteservering i anslutning till din restaurang måste din ansökan kompletteras med ett intyg som visar att du har rätt att använda marken där uteserveringen ska finnas (dispositionsrätt).

Obligatorisk bilaga

Till din ansökan ska du skicka med en meny som visar vilka rätter restaurangen ska erbjuda. För att få tillstånd att servera alkohol krävs ett varierat utbud av mat och att den är lagad på plats i restaurangens kök.

 • Varierad meny med förrätter, huvudrätter och efterrätter ska presenteras.
 • Om restaurangen ska ha en annan meny efter klockan 23 ska även den skickas med i din ansökan

Obligatorisk bilaga

Till din ansökan ska du bifoga ritningar av restaurangen. Ritningarna ska uppfylla följande:

 • Ritade på papper i format A4
 • Visa hur restaurangen kommer att se ut möblerad.
 • Visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
 • Eventuell bardisk och/eller scen ska finnas med på ritningen.
 • Tydligt och detaljerat visa alla utrymningsvägar som finns i serveringslokalen.
 • Om restaurangen har flera plan ska separata ritningar göras för varje våning.
 • När du markerar serveringsytan ska olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök uteslutas.
 • Vid anmälan om utökad serveringsyta ska HELA serveringsytan ska vara markerad på ritningen, d.v.s. den befintliga ytan samt den utökade ytan och eventuell uteservering.
 • För att få serveringstillstånd till en uteservering i anslutning till din restaurang måste din ansökan kompletteras med en ritning av uteserveringen som visar uteserveringens läge i förhållande till restaurangen och hur den är avgränsad (till exempel med staket eller rep med pollare).

Obligatorisk bilaga

Servering av alkohol kräver kunskap om svensk alkohollagstiftning. Provet är utformat av Folkhälsomyndigheten och här Kunskapsprov om alkohollagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur provet går till och vad frågorna handlar om.

Har du inte gjort provet går det bra att boka ett sådant hos miljöenheten efter inlämnad ansökan.

 • Om du använder dig av ombud så ska fullmakt för ombudet lämnas in med ansökan. Av fullmakten ska framgå namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombudet

Obligatorisk bilaga om du ansöker i egenskap av ombud.

2. Anmälan om ändring i gällande serveringstillstånd:

Vid anmälan om ändring i gällande serveringstillstånd kan följande handlingar behöva skickas med:

Till din ansökan ska du bifoga ritningar av restaurangen. Ritningarna ska uppfylla följande:

 • Ritade på papper i format A4
 • Visa hur restaurangen kommer att se ut möblerad.
 • Visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
 • Eventuell bardisk och/eller scen ska finnas med på ritningen.
 • Tydligt och detaljerat visa alla utrymningsvägar som finns i serveringslokalen.
 • Om restaurangen har flera plan ska separata ritningar göras för varje våning.
 • När du markerar serveringsytan ska olämpliga serveringsområden såsom toaletter och kök uteslutas.
 • Vid anmälan om utökad serveringsyta ska HELA serveringsytan ska vara markerad på ritningen, d.v.s. den befintliga ytan samt den utökade ytan och eventuell uteservering.
 • För att få serveringstillstånd till en uteservering i anslutning till din restaurang måste din ansökan kompletteras med en ritning av uteserveringen som visar uteserveringens läge i förhållande till restaurangen och hur den är avgränsad (till exempel med staket eller rep med pollare).

Obligatorisk att bifoga vid förändrad serveringsyta.

Du ska kunna visa att du har rätt att använda (disponera) lokalen där serveringen ska ske. Bevis på detta kan till exempel vara kopia på hyreskontraktet, arrendeavtal eller bevis på äganderätt till fastigheten.

 • Om du hyr i första hand ska du skicka med en kopia av hyreskontraktet.
 • Om du hyr i andra hand ska du skicka med en kopia på grundhyresavtalet, andrahandskontraktet och ett intyg som visar att hyresvärden har godkänt uthyrning i andra hand.
 • Kontraktet måste vara undertecknat och visa att hyresgästen är samma företag som nu söker serveringstillstånd. Ett annat krav är att lokalen måste vara godkänd för restaurangverksamhet.
 • För att få serveringstillstånd till en uteservering i anslutning till din restaurang måste din ansökan kompletteras med ett intyg som visar att du har rätt att använda marken där uteserveringen ska finnas (dispositionsrätt).

Obligatorisk att bifoga vid förändrad serveringsyta och vid ändrade serveringstider.

Du ska kunna visa hur finansieringen av verksamheten har gått till.

 • Vid inköp av ny restaurangrörelse ska handlingar som styrker köpet och finansieringen bifogas, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för köpet.
 • Vid ansökan om ändring i verksamheten som medför kostnader ska handlingar som styrker finansieringen av dessa kostnader bifogas.
 • I länken "Förklaring kring finansiering" nedan, hittar du information om hur du redogör för kostnader och finansiering. I länken "Finansieringsplan" nedan kan du ladda ned den blankett som du behöver fylla i och bifoga med din ansökan.

Finansieringsplan Pdf, 155.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förklaring kring finansiering Pdf, 507.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatorisk att bifoga om förändringen medför kostnader.

 • Om du använder dig av ombud så ska fullmakt för ombudet lämnas in med ansökan. Av fullmakten ska framgå namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombudet

Obligatorisk bilaga om du ansöker i egenskap av ombud.

3. Anmälan om ändrade ägarförhållanden:

Vid anmälan om ändrade ägarförhållanden kan följande handlingar behöva skickas med:

Du måste kunna visa vem eller vilka som äger företaget som ska bedriva restaurangverksamheten. Hur du gör det beror på vilken bolagsform du valt.

 • Om den som ansöker är ett aktiebolag måste du skicka med en kopia av aktieboken.
 • Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag måste du skicka med aktiebok även för detta bolag.
 • Om den som ansöker är ett handelsbolag eller kommanditbolag måste du skicka med bolagsavtal.
 • Om det inte finns något bolagsavtal måste du meddela detta skriftligt till förvaltningen.

Obligatorisk bilaga

Du ska kunna visa hur finansieringen av verksamheten har gått till.

 • Vid inköp av ny restaurangrörelse ska handlingar som styrker köpet och finansieringen bifogas, till exempel lånehandlingar, kontoutdrag. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer som du använt för köpet.
 • Vid ansökan om ändring i verksamheten som medför kostnader ska handlingar som styrker finansieringen av dessa kostnader bifogas.
 • I länken "Förklaring kring finansiering" nedan, hittar du information om hur du redogör för kostnader och finansiering. I länken "Finansieringsplan" nedan kan du ladda ned den blankett som du behöver fylla i och bifoga med din ansökan

Förklaring kring finansiering Pdf, 507.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansieringsplan Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Obligatoriska bilagor

 • Om den som ansöker har tagit över verksamheten från en tidigare ägare måste du skicka med avtal för överlåtelsen av verksamheten. Det kan till exempel vara ett köpeavtal, franchiseavtal eller arrendekontrakt.

Obligatorisk bilaga

 • Om du använder dig av ombud så ska fullmakt för ombudet lämnas in med ansökan. Av fullmakten ska framgå namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombudet

Obligatorisk bilaga om du ansöker i egenskap av ombud.

4. Anmälan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten:

Vid anmälan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan följande handlingar behöva skickas med:

 • Om du använder dig av ombud så ska fullmakt för ombudet lämnas in med ansökan. Av fullmakten ska framgå namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombudet
 • Om du använder dig av ombud så ska fullmakt för ombudet lämnas in med ansökan. Av fullmakten ska framgå namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombudet

Obligatorisk bilaga om du har anlitat en extern festivalarrangör.

Till din ansökan ska du bifoga en ritning över hur ytan där du ska servera alkohol ser ut. Ta gärna hjälp av arrangören som kan ha bra ritningar. Ritningarna ska uppfylla följande:

 • Utrymningsvägar ska vara markerade.
 • Om servering kommer att ske på flera områden ska en ritning över hela området samt separata ritningar för respektive yta skickas in.
 • Ritningen ska visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
 • Cirka hälften av de godkända serveringsutrymmena bör vara utrymme där man kan sitta ner vid ett bord.
 • Om det finns bardisk och/eller scen ska de också vara markerade på ritningen.
 • Du ska också beskriva hur serveringsytan kommer att avgränsas genom till exempel staket eller annan avgränsning.

Obligatorisk bilaga

Du ska kunna visa att du har rätt att använda (disponera) marken, lokalen eller området där serveringen ska ske.

 • Bevis på detta kan till exempel vara kopia på hyreskontraktet eller en kopia på dispositionsrätten.

Obligatorisk bilaga

Obligatorisk bilaga

Till din ansökan ska du skicka med en meny som visar vilka maträtter du tänker servera.

 • Du måste kunna servera minst tre huvudrätter när du serverar till allmänheten. Exempel på maträtter är kött-, fågel-, fisk-, och vegetariska rätter samt soppa och sushi.
 • Du måste erbjuda annat än smörgåsar, mikrad pizza, varm korv med bröd eller sallad i någon form eftersom dessa inte är tillredda maträtter.

Obligatorisk bilaga

 • Om du har ett stadigvarande serveringstillstånd i någon annan kommun än Mark ska du skicka med en kopia på tillståndet.

Obligatorisk bilaga om du har ett gällande serveringstillstånd i någon annan kommun än Mark.

Om du inte har ett gällande stadigvarande serveringstillstånd behöver du kunna visa vem eller vilka som äger verksamheten som ska bedriva serveringen. Hur du gör det beror på vilken bolagsform du valt.

 • Om den som ansöker är ett aktiebolag måste du skicka med en kopia av aktieboken.
 • Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag måste du skicka med aktiebok även för detta bolag.
 • Om den som ansöker är ett handelsbolag eller kommanditbolag måste du skicka med bolagsavtal.
 • Om det inte finns något bolagsavtal måste du meddela detta skriftligt till förvaltningen.

Obligatorisk bilaga om du inte har något gällande serveringstillstånd.

Servering av alkohol kräver kunskap om svensk alkohollagstiftning. Provet är utformat av Folkhälsomyndigheten och här Kunskapsprov om alkohollagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om hur provet går till och vad frågorna handlar om.

 • Om du redan har ett gällande serveringstillstånd bestämmer förvaltningen om du måste göra ett nytt prov.
 • Har du inte gjort provet går det bra att boka ett sådant hos miljöenheten efter inlämnad ansökan

 • Om du använder dig av ombud så ska fullmakt för ombudet lämnas in med ansökan. Av fullmakten ska framgå namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombudet

Obligatorisk bilaga om du ansöker i egenskap av ombud.

Uppdatera, förändra eller avsluta ditt serveringstillstånd

För dig som redan har serveringstillstånd finns det möjlighet att ansöka om utökat tillstånd, till exempel i form av utökad serveringsyta. Du behöver även anmäla nyheter eller förändringar i ditt serveringstillstånd. Det kan till exempel vara när du har nya serveringsansvariga på restaurangen, nya ägare i din verksamhet eller att du vill krydda egen snaps. När det är dags att avsluta ditt serveringstillstånd behöver du anmäla även det.

Alla anmälningar kan du göra via vår e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längre ned på sidan under avsnittet ” E-tjänster för serveringstillstånd”. Snabblänk finner du i menyn till höger. Du kan även få blanketter av miljöenheten (miljoenheten@mark.se).

Tillsyn av serveringstillstånd

Kommunen genomför tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd för att kontrollera att bestämmelser i alkohollagen följs. Tillsynsarbetet bedrivs främst genom planerad yttre och inre tillsyn.

Vid den yttre tillsynen görs ett besök på serveringsstället under pågående verksamhet. Tillsynen sker oanmält för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med alkohollagen. Vid den yttre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

 • att du har en ansvarsfull alkoholservering
 • att serveringsansvarig finns på plats
 • att serveringstiderna följs
 • att uteserveringen är tydligt avgränsad.

I den inre tillsynen ingår normalt att kontrollera om den som har stadigvarande serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Den inre tillsynen är administrativ och sker med stöd av remisser mellan myndigheter (såsom Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten) och lagstadgat informationsutbyte. Ladda ner våra riktlinjer om du vill läsa mer om hur en tillsyn går till och vad som kontrolleras vid ett besök.

Riktlinjer för alkoholservering i Marks kommun Pdf, 179.4 kB.

Avgifter för tillstånd och tillsyn gällande alkoholservering

Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar och ansökningar som gäller serveringstillstånd. Har du ett stadigvarande serveringstillstånd behöver du även betala för tillsynen av din verksamhet. Här ser du vilka avgifter som gäller:

Avgifter för serveringstillstånd Öppnas i nytt fönster.

E-tjänster för serveringstillstånd

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen