Sidans innehåll

PCB

Äger du fastigheter? Mellan 1956 och 1973 byggda eller renoverade fastigheter kan innehålla miljöfarliga ämnen som polyklorerade bifenyler (PCB). Utforska kraven, nödvändiga undersökningar och vikten av sanering för att säkra både miljön och hälsan.

Kontrollera om det finns PCB

Från den 1 mars 2007 gäller en lag som handlar om farliga ämnen kallade PCB. Den här lagen är särskilt viktig för fastigheter som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973, men den påverkar inte enskilda småhus. Om du äger en fastighet som faller under denna lag måste du kontrollera om det finns PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och liknande. Om det finns PCB i fog- och golvmassor måste de tas bort enligt specifika regler. Andra produkter och utrustningar som innehåller PCB måste tydligt märkas för att visa att de är farliga.

Krav

Det är av stor vikt att personer med rätt utbildning genomför dessa undersökningar och eventuell sanering. Du kan hitta listor på konsulter och entreprenörer som är kvalificerade på att utföra dessa uppgifter på fog- och brandskyddsföretagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det upptäcks att fog- eller golvmassor innehåller 500 milligram PCB per kilogram (mg/kg) eller mer, måste ägaren till fastigheten ta itu med det genom att genomföra en sanering. De måste också lämna in en plan för hur de tänker göra det tillsammans med resultaten från proven. Även om PCB-halterna i fog- och golvmassorna ligger mellan 50 och 500 mg/kg, behöver de fortfarande saneras, särskilt om det pågår ombyggnad, renovering eller rivning av fastigheten.

Det är viktigt att förstå att PCB-sanering betraktas som en verksamhet som kan vara skadlig för miljön. Därför måste den anmälas i enlighet med reglerna i lagstiftningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan om PCB-sanering måste göras genom att använda en speciell ansökningsblankett, och den måste lämnas in minst 6 veckor innan saneringsarbetet påbörjas. Saneringen får inte starta förrän miljönämnden har granskat ansökan och fattat ett beslut om det.

PCB avfall är farligt avfall

Om mängden PCB i ett material är högre än 50ppm (milligram per kilogram) klassificeras det som farligt avfall. Det är viktigt att vara extra försiktig och följa särskilda regler när du renoverar eller river byggnader som innehåller sådant material.

Varför krävs sanering av PCB?

PCB är en typ av farliga kemikalier som är svåra att bryta ner i naturen. De kan ha allvarliga negativa effekter på miljön och hälsan hos både människor och djur. Några av de skador som har observerats inkluderar försämrat immunförsvar, minskad förmåga att få barn och påverkan på det centrala nervsystemet. Användningen av PCB i material som fogmassor förbjöds redan 1972, men på grund av deras starka kemiska struktur och långsamma nedbrytning finns dessa ämnen fortfarande i vår miljö idag.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen