Sidans innehåll

Avfall från företag

Avfall från företag kan du lämna till valfri aktör eller på återvinningscentralen Skene skog mot en avgift. Alla yrkesverksamheter som genererar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall måste rapportera till avfallsregistret.

Passerkort på återvinningscentralen Skene skog

Då avfall från företag eller verksamheter till stor del är avfall som inte får finansieras av avfallstaxan, måste företag betala en avgift per besök. Denna avgift tas ut oavsett hur mycket eller lite du lämnar. Du som företagare kan också vända dig till en annan avfallsaktör på den privata marknaden. Du ansöker om passerkort via blanketten nedan.

Ladda ner blanketten för ansökan om passerkort på återvinningscentralen Skene skog Pdf, 97.6 kB.

Vill du enbart lämna avfall som omfattas av producentansvar, det vill säga elavfall och vitvaror, får du lämna det kostnadsfritt. Ring på klockan vid inpasseringsterminalen så kommer personal och hjälper dig.

Avgifter för passerkort och besök för företag på återvinningscentralen hittar du i renhållningstaxan på sidan om avgifter för renhållning.

Till sidan om avgifter för renhållning

Bygg- och rivningsavfall från företag

Sorteringskraven för bygg- och rivningsavfall har skärps. Läs mer på sidan om bygg- och rivningsavfall.

Till sidan om bygg- och rivningsavfall

Farligt avfall från företag

Företag får enbart komma med en begränsad mängd farligt avfall per besök till återvinningscentralen Skene skog, maximalt 25 liter eller 25 kilo. Du behöver också ett passerkort för företag.

För större mängder behöver du som företag vända dig till den privata marknaden för avfall. Observera att oavsett mängd ska du som lämnar farligt avfall rapportera detta till avfallsregistret.

Läs mer om farligt avfall

Rapportera farligt avfall i avfallsregister

Alla yrkesverksamheter som genererar, transporterar, tar emot eller behandlar farligt avfall måste rapportera till avfallsregistret. Överträdelse kan leda till miljösanktionsavgift.

Läs mer om farligt avfall

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter

• där farligt avfall uppstår

• som transporterar farligt avfall

• som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

• som mäklar eller handlar med farligt avfall

• som behandlar farligt avfall.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan påverka människor och miljön negativt. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall genom till exempel uttjänta batterier eller lysrör, elektronik eller rester av kemiska produkter.

Anteckning- och rapporteringsskyldighet

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfallet innan det transporteras bort från verksamheten. Information om vad som ska antecknas finns på Naturvårdsverkets sida med frågor och svar om farligt avfall.

Frågor och svar (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar också en mall för anteckningar över farligt avfall. Anteckningarna ska föras innan transport sker och du ska kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheten.

Så rapporterar du farligt avfall Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Du ska även rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket, senast två dagar efter att anteckningen gjordes.

Du kan se på naturvårdsverkets hemsida om hur en rapportering går till.

Informationsmaterial (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljösanktionsavgift

Från och med 1 januari 2022 införs en miljösanktionsavgift på 5000 kr om man inte inom två dagar från att en anteckning fördes rapporterat in uppgifter om farligt avfall till registret. Miljöenheten blir då skyldig att döma ut sanktionsavgift. För att undvika sanktionsavgift är det viktigt att verksamheten upprättat och följer rutiner för rapporteringen.

Krav på fettavskiljare för verksamheter

Krav på fettavskiljare gäller alla verksamheter som hanterar livsmedel, fett och olja av vegetabilisk eller animaliskt ursprung. Sådana verksamheter är till exempel café, restaurang, bageri, konditori, livsmedelsbutik, livsmedelsindustri, gatukök, cateringverksamhet, matsal, mejeri, pizzeria, slakteri och skolkök.

Läs mer på sidan om fett från hushåll och verksamheter

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen