Livsmedelsverksamhet

En livsmedelsverksamhet hanterar eller säljer livsmedel till allmänheten eller till andra företag. Hit räknas till exempel restauranger, caféer och butiker. Vill du starta eller driver du redan en livsmedelsverksamhet behöver du känna till vilka lagar och regler som gäller.

  • För att säkerställa renhet och kvalitet måste dricksvattenanläggningar registreras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Vilka omfattas och vad krävs för att följa reglerna?

  • Miljöenhetens kontroller säkerställer att livsmedelsverksamheter följer EU-lagstiftningen för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet.

  • För att säkerställa säkerhet och kvalitet måste livsmedelsanläggningar registreras enligt föreskrifter.

  • Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla verksamheten till kommunens miljöenhet för registrering.