Sidans innehåll

Återströmningsskydd

Återströmning betyder att förorenat vatten eller andra skadliga vätskor strömmar tillbaka från din fastighet till kommunens vattenledningsnät. Du som fastighetsägare är ansvarig för att det inte händer.

Tillsammans håller vi dricksvattnet rent

Är du ansluten till kommunalt dricksvatten är Marks kommun skyldig att leverera ett dricksvatten av god kvalité som följer livsmedelsverkets bestämmelser för dricksvatten – direkt till din kran. Vi alla som är anslutna till det kommunala dricksvattnet är ansvariga för att hålla det rent och skydda våra gemensamma ledningar från föroreningar. Därför behöver främst verksamheter installera ett återströmningsskydd.

Rent dricksvatten är allas ansvar

Förorenat dricksvatten är en fara för människans hälsa. Både kommunen och du som fastighetsägare har ansvar för att se till att vårt kommunala dricksvatten skyddas från föroreningar. Ta alltid kontakt med en sakkunnig om du är osäkert på om ditt återströmningsskydd är tillräckligt. Marks kommun ansvarar för fel som uppstår från vår sida, du som fastighetsägare ansvarar för fel som uppstår från din fastighet.

Återströmningsskydd för enskild bostadsfastighet

Om du bor i villa och endast har kommunalt vatten ska du normalt ha ett återströmningsskydd installerat (kontrollerbar backventil). Har du vatten från egen brunn förutom det kommunala vattnet, får detta inte vara sammankopplat till samma ledningssystem. Du som fastighetsägare är ansvarig för att rätt återströmningsskydd är installerat i din fastighet.

Återströmningsskydd för verksamheter

När du är ansluten till kommunalt vatten ska din anläggning vara genomgången av en sakkunnig för att utreda vilka typer av återströmningsskydd som krävs. Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är ansvarig för att rätt typ av återströmningsskydd är installerade. Ta hjälp av en sakkunnig för att inventera och installera rätt typ av återströmningsskydd. Kommunen kan kräva att det görs en funktionskontroll där vi får en kopia på resultatet.

Risker med att det saknas återströmningsskydd

  • Dricksvattnet kan förorenas där du och andra utsätts för hälsorisk.
  • Du kan bli ansvarig för att orsaka skada på hälsa och egendom.
  • Kommunen har rätt att stänga av vattnet för fastigheter där vi upptäcker brister. Vid avstängning av vatten kan avgifter tillkomma.

Enligt Lag om allmänna vattentjänster (2006:412 18 §) så är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till VA-anläggningen om en fastighets VA-installation har väsentliga brister. Väsentliga brister kan till exempel vara om det saknas återströmningsskydd, felkopplade ledningar, läckande spillvattenservis eller ej godkänd mätarplats.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen