Sidans innehåll

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll för bättre inomhusmiljö. En nödvändig åtgärd enligt plan- och bygglagen för att säkerställa effektiv ventilation och hälsosamma boendeförhållanden.

Plan- och bygglagen

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är reglerat i plan- och bygglagen. Man måste vara certifierad funktionskontrollant för att få utföra en OVK.

Syftet med obligatoriska ventilationskontroller är att undersöka så att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande. Ett bra ventilationssystem innebär en förbättrad inomhusmiljö och mindre risk för hälsoproblem kopplade till dålig luft inomhus.

Du kan skicka in nya och gamla OVK-protokoll via mejladress: bmn@mark.se

Om du har ett en- eller tvåfamiljshus räcker det att göra en OVK när huset är nybyggt, eller när du installerat ett nytt ventilationssystem.

För alla andra byggnader måste man göra OVK regelbundet, med mellan 3 och 6 års mellanrum.

Hur ofta du måste göra en OVK beror på vilken typ av byggnad det handlar om och vilket ventilationssystem som finns i byggnaden.

Läs mer om vilka intervaller som gäller för olika byggnader och ventilationssystem i Boverkets broschyr

Krav på funktionskontroll av ventilationssystem Länk till annan webbplats.

Certifierade funktionskontrollanter hittar du på hemsidan hos de företag som utfärdar certifieringar; Kiwa Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du anlitar en funktionskontrollant för att göra OVK hos dig, tänk på att kontrollera så personen har den behörighet som krävs för just din byggnad och ditt ventilationssystem

När en funktionskontrollant utfört en OVK i din byggnad får du ett protokoll med resultatet. Kontrollanten skickar även ett exemplar av protokollet bygg- och miljönämnden.

Du får också ett intyg av kontrollanten på att obligatorisk ventilationskontroll är utförd i din byggnad och vilket datum kontrollen gjordes. Du ska sätta upp intyget på väl synlig plats, till exempel i trapphuset eller entrén.

Om funktionskontrollanten upptäcker allvarliga brister i din ventilation kommer han eller hon ange åtgärder som du måste vidta inom en viss tid.

Bygg- och miljönämnden ska se till så fastighetsägare i kommunen följer reglerna om OVK, men även att funktionskontrollanterna utför sitt arbete på ett korrekt sätt.

Om en fastighetsägare inte följer reglerna för OVK kan kommunen förelägga fastighetsägaren om att vidta åtgärder. Föreläggandet kan också vara förenat med ett vite.

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen