Sidans innehåll

Skyltar

För att sätta upp, flytta eller göra betydande förändringar på en skylt inom ett område som regleras av detaljplan, måste du få bygglov.

Då behöver du bygglov:

  • Att sätta upp en skylt kan inkludera att montera den på en byggnad eller annan struktur eller placera den fristående på marken. Det kan också innebära att montera den på en vägg, mur, staket eller hissa upp den i en flaggstång.
  • att flytta en skylt kan innebära att en befintlig skylt byter plats på byggnaden eller på marken. Att ändra en skylt kan inkludera att ändra dess storlek eller utseende. Förändringar i utseendet kan vara ändringar i texten, färgen eller ljusstyrkan. Inte alla ändringar kräver bygglov, endast om förändringen är betydande.
  • i vissa områden som betraktas som värdefull miljö, enligt detaljplanen eller områdesbestämmelserna kan kommunen utöka kravet på bygglov för vissa skyltar. Om sådana planbestämmelser finns får du inte sätta upp, flytta eller göra väsentliga ändringar på en skylt utan bygglov.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Det finns dock undantag från kravet på bygglov om kommunen har beslutat om det i detaljplanen för att tillåta uppsättning, flyttning eller väsentliga ändringar på skyltar utan att behöva bygglov.

Då behöver du inte ha bygglov:

  • Om skyltens area är högst 1 kvadratmeter
  • Om skylten är för ett tillfälligt evenemang och skavara uppsatt i högst 4 veckor
  • Om det är en orienteringstavla som är högst 2 kvadratmeter
  • Om du ska sätta upp en skylt inomhus
  • Om det är valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, europaparlamentet eller sametinget, eller i samband med folkomröstning

Vissa av undantagen från lovplikt för skyltar gäller inte om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett bebyggt område som har ett speciellt historiskt, kulturellt, miljömässigt eller konstnärligt värde. Det gäller:

  • Skyltar med en area på högst 1 kvadratmeter
  • Orienteringstavlor på högst 2 kvadratmeter

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen