Sidans innehåll

Försäljning av folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel

För att sälja folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter krävs anmälan till kommunen. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller.

Försäljning och servering av folköl

Vad är folköl?

Folköl har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent kallas lättöl och öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl.

Anmälan av folkölsförsäljning

Innan försäljning eller servering av folköl påbörjas behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Observera att du inte behöver anmäla försäljning av folköl om ditt serveringsställe redan har ett serveringstillstånd.

Anmälan gör du via kommunens e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längre ned på sidan under avsnittet ”E-tjänster för folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel”. Snabblänk finner du i menyn till höger. Du kan även få blanketter av miljöenheten:miljoenheten@mark.se.

Tillsammans med din anmälan ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken ”Egenkontroll för folkölsförsäljning” längre ned på sidan.

Villkor för folkölsförsäljning

För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Vid folkölsförsäljning i butik ska utbudet på mat vara brett och varierat och vid servering av folköl ska maten kunna förtäras på plats. Det innebär att ditt försäljningsställe (din butik eller restaurang) behöver vara registrerad som livsmedelsverksamhet hos bygg- och miljönämnden.

Även på festivaler eller liknande evenemang får du bara sälja folköl från en fast lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det innebär att du inte får sälja folköl från rörliga försäljningsställen, till exempel en korvvagn.

I följande länk kan du läsa mer om hur du går till väga för att registrera din livsmedelsverksamhet: Registrera livsmedelsverksamhet Öppnas i nytt fönster.

Ett annat krav gällande försäljningsstället är att du som äger verksamheten måste ha fyllt 20 år.

Regler vid folkölsförsäljning

Vid försäljning och servering av folköl gäller de bestämmelser som anges i alkohollagen. Där finns fler regler du måste följa, men det här är de viktigaste som du måste tänka på varje dag:

 • Du måste vara säker på att personen som köper folköl är minst 18 år.
 • Du får inte sälja folköl till någon som du tror kommer att langa, det vill säga lämna över folkölen till någon som inte har fyllt 18 år.
 • Om du inte är säker på att köparen är 18 år ska du begära legitimation. Har köparen inget giltigt id-kort får du inte sälja folköl till köparen.
 • Du får aldrig sälja eller lämna ut folköl till någon som är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Egenkontroll för folkölsförsäljning

Vid folkölsförsäljning är du skyldig att kontrollera försäljningen och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en anmälan om folkölsförsäljning ska anses vara komplett. Mer information om egenkontrollprogram hittar du här:

Anvisning till egenkontrollprogram Pdf, 160.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Vad är e-cigaretter och påfyllningsbehållare?

 • Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllningsbehållare.
 • Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Innan försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare påbörjas behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Anmälan gör du via kommunens e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längre ned på sidan under avsnittet ”E-tjänster för folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel”. Snabblänk finner du i menyn till höger. Du kan även få blanketter av miljöenheten: miljoenheten@mark.se.

Tillsammans med din anmälan ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken ”Egenkontroll för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare” längre ned på sidan.

Utöver anmälan till kommunen behöver du också känna till att alla företag som säljer särskilt farliga e-vätskor, så kallade dödskallemärkta e-vätskor, i Sverige, behöver ha ett giltigt tillstånd för yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av kemiska produkter som är särskilt farliga. Du söker tillstånd för detta hos länsstyrelsen. Mer information om bestämmelserna och hur du söker tillstånd hittar du här:

Nya bestämmelser vid försäljning av e-cigaretter och e-vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som vill bedriva försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska bland annat tänka på det här:

 • Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
 • På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
 • E-cigaretterna eller påfyllningsbehållare som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Förpackningarna ska vara märkta med svensk hälsovarning och innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration.

På Folkhälsomyndighetens webbsida nedan kan du läsa mer om vad du som säljer dessa produkter bör känna till.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare är du skyldig att kontrollera försäljningen och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska anses vara komplett. Mer information om egenkontrollprogram hittar du här:

Anvisning till egenkontrollprogram Pdf, 178.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Vad är tobaksfria nikotinprodukter?

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion. Ett exempel på tobaksfri nikotinprodukt är vitt snus.

Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Innan du påbörjar försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Om din verksamheter är ett fysiskt försäljningsställe i Sverige så anmäler du din försäljning till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Verksamheter som saknar ett fysiskt försäljningsställe i Sverige anmäler sin försäljning i den kommun där företaget har sitt säte.

Anmälan gör du via kommunens e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längre ned på sidan under avsnittet ”E-tjänster för folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel”. Snabblänk finner du i menyn till höger. Du kan även få blanketter av miljöenheten (miljoenheten@mark.se).

Tillsammans med din anmälan ska du även bifoga ditt egenkontrollprogram. Läs mer under rubriken ”Egenkontroll för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter” längre ned på sidan.

Regler för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till privatpersoner ska bland annat tänka på det här:

 • Åldersgränsen är 18 år för att få köpa produkterna.
 • På försäljningsstället ska det finnas ett klart och tydligt meddelande om 18-årsgränsen.
 • De tobaksfria nikotinprodukterna som du säljer i din butik måste vara märkta på rätt sätt. Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar (hälsovarning).

På Folkhälsomyndighetens webbsida nedan kan du läsa mer om vad du som säljer dessa produkter bör känna till.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är du skyldig att kontrollera försäljningen och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska anses vara komplett. Mer information om egenkontrollprogram hittar du här:

Anvisningar till egenkontrollprogram Pdf, 167.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäljning av receptfria läkemedel

Det är enbart vissa receptfria läkemedel som får säljas på andra ställen än apotek. Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel och förpackningsstorlekar som är lämpliga att säljas receptfritt och om de får säljas på andra ställen än apotek.

Anmälan av försäljning av receptfria läkemedel

Om du vill sälja receptfria läkemedel till privatpersoner måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Har du däremot planer på att sälja receptfria läkemedel till andra företag eller butiker som i sin tur ska sälja dem vidare, det vill säga bedriva partihandel, så kräver detta tillstånd från Läkemedelsverket. Länkar till anmälan och ansökan hos Läkemedelsverket finner du här nedan.

Anmälan: Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel, avanmälan och ändrade uppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan: Partihandel | Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På uppdrag av Läkemedelsverket kontrollerar Marks kommuns miljöenhet att du följer reglerna. Vid ett kontrollbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram, att du utför ålderskontroller och att de läkemedel du säljer är godkända. Finns det brister, rapporterar miljöförvaltningen in dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

På Läkemedelsverket hemsida kan du läsa mer om reglerna och även få vägledning om att sälja receptfria läkemedel:

Att sälja receptfria läkemedel | Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Ägarbyte eller upphörande av försäljning

Om du vill avsluta din försäljning av folköl, e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter behöver du göra en avanmälan till kommunen. Detsamma gäller om verksamheten byter ägare. Rätten att sälja folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter följer inte automatiskt med till den nya ägaren. Byter verksamheten ägare är det viktigt att du först avanmäler din försäljning, och sedan måste den nya ägaren anmäla sin försäljning.

Avanmälan gör du via kommunens e-tjänst. Länk till e-tjänsten hittar du längre ned på sidan under avsnittet ”E-tjänster för folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel”. Snabblänk finner du i menyn till höger. Du kan även få blanketter av miljöenheten (miljoenheten@mark.se).

Tillsyn av folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel

Kommunen utför tillsyn av de verksamheter som säljer folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel. Tillsynsbesök görs för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Vid de här tillsynsbesöken kontrolleras bland annat:

 • Att egenkontrollprogram finns på plats i butiken och aktivt används i verksamheten
 • Att det finns dekaler om åldersgräns och placeringen av dessa
 • Marknadsföringen av tobaksvaror, folköl och elektroniska cigaretter
 • Märkningen av tobaksvaror och elektroniska cigaretter

Det viktigt att tänka på att det är du som företagare som själv ansvarar för att lagar och regler följs.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för att hantera anmälningar gällande försäljning av folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel. Du behöver även betala för tillsynen av din verksamhet. Här ser du vilka avgifter som gäller.

Avgifter för alkohol och tobak Öppnas i nytt fönster.

E-tjänster för folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

E-tjänster för folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter är under utveckling och kommer inom kort. Under tiden kan du använda blanketterna nedan:

Anmälan om försäljning av folköl Pdf, 175.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 281.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 387.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avanmälan Pdf, 168.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen