Lantbruk

Bygg- och miljönämnden övervakar jordbruk med över 30 djurenheter i Marks kommun.

  • Djur som betar är viktiga för samhället eftersom de spelar en central roll i att upprätthålla öppna landskap och bidrar på olika sätt till människors hälsa och välbefinnande.

  • Miljönämnden ansvarar för miljötillsynen på jordbruk. Riskbaserad tillsyn sker på de jordbruk som har fler än 30 djurenheter.