Sidans innehåll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver och att ta ansvar för kommunens ekonomi. Det är kommunstyrelsen som lägger förslag till budget för nästkommande budgetår och leder budgetarbetet. Kommunstyrelsen är också kommunens arkivmyndighet.

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Arbetsutskottet har i uppgift att förbereda ärenden som senare ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet har även rätt att fatta beslut på delegation av kommunstyrelsen. Delegering innebär att man lämnar över rätten att besluta till någon annan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ nämndens arbete

Digital anslagstavlan

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. Marks kommuns digitala anslagstavla

Handlingar inför möten

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Marks kommun. Möten och protokoll

Möteskalender för politiska möten

I möteskalendern hittar du aktuella mötestider för kommunens nämnder. Planerade politiska möten

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning