Sidans innehåll

Teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämnden ansvarar för vatten och avloppsförsörjning, avfallshantering, gator, vägar och parker samt ger service till medborgare och övriga kommunala förvaltningar.

Ansvarig förvaltning

Teknik- och serviceförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott (TSNAU)

Arbetsutskottet har i uppgift att förbereda ärenden som senare ska beslutas av teknik- och servicenämnden eller kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet har även rätt att fatta beslut på delegation av teknik- och servicenämnden. Delegering innebär att man lämnar över rätten att besluta till någon annan.

Följ nämndens arbete

Digital anslagstavlan

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. Marks kommuns digitala anslagstavla

Handlingar inför möten

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Marks kommun. Möten och protokoll

Möteskalender för politiska möten

I möteskalendern hittar du aktuella mötestider för kommunens nämnder. Planerade politiska möten

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning