Renhållningsavgifter

Senast uppdaterad den 31 januari 2024

Renhållningsavgiften är det du betalar för din sophämtning och den service du får på återvinningscentralen. Du kan påverka din kostnad genom att ändra kärlvolym och upphämtningsintervall. Här finner du de vanligaste avgifterna som rör sophanteringen i Marks kommun.

Fast avgift 2024

Grundavgiften för hushållsavfall täcker kostnaderna för avfallshanteringen som alla kan ta del av i kommunen. 
Avgiften betalas av alla bostadsfastigheter/abonnenter och faktureras normalt fyra gånger per år beroende på bostadstyp.

 • Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus; 1 148kr
 • Lägenheter; 730 kr
 • Fritidshus och fastigheter som har uppehåll i hämtning; 705 kr
 • Korridorsboende, exempelvis äldreboende; 261 kr per rum. 
 • Annan fastighet, det vill säga fastigheter som används till eller är bebyggda för annat ändamål än bostadsändamål; 730 kr

Hämtningsavgifter för hushåll 2024

Din årskostnad påverkas av ditt avfallsabonnemang. Du kan minska avgiften genom att ha den minsta storleken som räcker för ett så långt hämtningsintervall som möjligt. Är ditt kärl till exempel alltid bara halvfullt, så kan du byta till ett mindre kärl alternativt förlänga hämtningsintervallet om du har tömning varje vecka.
Hämtning av ett biokärl på 140 liter ingår i taxor med hämtningsintervall varannan vecka eller oftare. Behållarna i nedanstående taxor avser alltså kärl för restavfall (tidigare "brännbart"), priser inkl. moms:

 • Hämtning varje vecka*), åretruntboende:
  • 190 liter kostar 3 403 kronor/år
  • 240 liter kostar 4 136 kronor/år
  • 370 liter kostar 5 732 kronor/år
  • 660 liter kostar 9 931 kronor/år

*) Hämtning varje vecka gäller enbart för flerfamiljshus eller samfälligheter.

 • Hämtning varannan vecka, åretruntboende:
  • 140 liter kostar 1 325kronor/år
  • 190 liter kostar 1 701 kronor/år
  • 240 liter kostar 2 066 kronor/år
  • 370 liter kostar 2 867 kronor/år
  • 660 liter kostar 4 967 kronor/år
 • Hämtning var fjärde vecka (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 811 kronor/år
  • 190 liter kostar 945 kronor/år
  • 240 liter kostar 1 082 kronor/år
  • 370 liter kostar 1 500 kronor/år
 • Hämtning fyra gånger per år (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 264 kronor/år
  • 190 liter kostar 310 kronor/år
  • 240 liter kostar 362 kronor/år
  • 370 liter kostar 526 kronor/år
 • Hämtning vid fritidsbostäder 10 gånger under perioden vecka 19-38 (varannan vecka):
  • 140 liter kostar 595  kronor/säsong
  • 190 liter kostar 768 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 935 kronor/säsong,
  • 370 liter kostar 1 384 kronor/säsong
  • 660 liter kostar 2 401 kronor/säsong
 • Hämtning vid fritidsbostäder fem gånger under perioden vecka 19-38 (varmkompost krävs):
  • 140 liter kostar 308 kronor/säsong
  • 190 liter kostar 365 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 418  kronor/säsong

Vill du veta mer om avgifterna ovanför eller titta närmare på övriga hämtningskostnader?
I filen Renhållningstaxa under rubriken Dokument längre ner på sidan finner du mer om renhållningsavgifter, såsom avgifter för extra tömningar, för särskild hämtning hos verksamheter samt för hämtning av grovavfall. Det är den beslutade taxan som gäller före eventuella skrivfel på denna sida. 

Avgifter för att byta kärl och tömningssintervall

Vill du ändra volym, antal soptunnor eller tömningstillfällen? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
Här ser du vilka kostnader som tillkommer:

 • Intervalländring och ansökan om uppehåll kostar 80 kronor per tillfälle och anläggning.
 • Engångskostnaden för utbyte av kärl varierar med dess storlek, se tabell 9 och 10 i reningshållningstaxan som du hittar i PDF-format längre ner.
 • Årsavgiften för den nya kärlsstorleken och/eller det ändrade hämtningsintervallet framgår av hämtningsavgifterna lite högre upp.

Publicerad av: Marks kommun