Renhållningsavgifter

Senast uppdaterad den 22 juni 2021

Renhållningsavgiften är det du betalar för din sophämtning och den service du får på återvinningscentralen. Du kan påverka din kostnad genom att ändra kärlvolym och upphämtningsintervall. Här finner du de vanligaste avgifterna som rör sophanteringen i Marks kommun.

Fast avgift, 2021

Grundavgiften för hushållsavfall täcker kostnaderna för de renhållningstjänster och den service som du har och kan ta del av i kommunen.
Avgiften betalas av alla bostadsfastigheter/abonnenter och faktureras normalt fyra gånger per år:

 • Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus: 920 kronor/år.
 • Lägenheter i flerfamiljshus med mer än två lägenheter: 607 kronor/år. Till flerfamiljshus räknas även områden med hyreslägenheter som radhus och kedjehus med gemensam kärlplacering.
 • Fritidshus: 587 kronor/år.
 • Äldreboende som servicehus och särskilt boende: 435 kronor/år. Vid särskilt boende inom, äldrevården räknas två rum per plats som en lägenhet. Servicelägenheter med kokvrå eller kök räknas som en lägenhet.
 • Fast avgift för annan fastighet: 736 kronor exklusive moms/år. Hit räknas fastigheter som uteslutande används eller är bebyggda för annat ändamål än bostadsändamål, exempelvis bostäder och lokaler för affärs- och kontorsverksamhet.

Hämtningsavgifter för hushåll, 2021

Din årskostnad påverkas av ditt avfallsabonnemang. Du kan minska avgiften genom att ha den minsta storleken som räcker för ett så långt hämtningsintervall som möjligt. Är ditt kärl till exempel alltid bara halvfullt, så kan du byta till ett mindre kärl alternativt förlänga hämtningsintervallet om du till exempel har tömning varje vecka.
Hämtning av ett biokärl på 140 liter ingår i taxor med hämtningsintervall varannan vecka eller oftare. Behållarna i nedanstående taxor avser alltså kärl för restavfall (tidigare "brännbart"), priser inkl. moms:

 • Hämtning varje vecka*), åretruntboende:
  • 190 liter kostar 2 778 kronor/år
  • 240 liter kostar 3 376 kronor/år
  • 370 liter kostar 4 679 kronor/år
  • 660 liter kostar 8 107 kronor/år

*) Tömning varje vecka går inte att få på alla orter, kontakta kundtjänst för mer info om vad som gäller dig.

 • Hämtning varannan vecka, åretruntboende:
  • 140 liter kostar 1 081 kronor/år
  • 190 liter kostar 1 389 kronor/år
  • 240 liter kostar 1 687 kronor/år
  • 370 liter kostar 2 340 kronor/år
  • 660 liter kostar 4 054 kronor/år
 • Hämtning var fjärde vecka (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 662 kronor/år
  • 190 liter kostar 771 kronor/år
  • 240 liter kostar 883 kronor/år
  • 370 liter kostar 1 224 kronor/år
 • Hämtning fyra gånger per år (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 216 kronor/år
  • 190 liter kostar 253 kronor/år
  • 240 liter kostar 295 kronor/år
  • 370 liter kostar 430 kronor/år
 • Hämtning vid fritidsbostäder 10 gånger under perioden vecka 19-38 (varannan vecka):
  • 140 liter kostar 520 kronor/säsong
  • 190 liter kostar 671 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 817 kronor/säsong,
  • 370 liter kostar 1 208 kronor/säsong
  • 660 liter kostar 2 097 kronor/säsong
 • Hämtning vid fritidsbostäder fem gånger under perioden vecka 19-38 (varmkompost krävs):
  • 140 liter kostar 251 kronor/säsong
  • 190 liter kostar 298 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 341 kronor/säsong

Vill du veta mer om avgifterna ovanför eller titta närmare på övriga hämtningskostnader?
I filen Renhållningstaxa under rubriken Dokument längre ner på sidan finner du mer om renhållningsavgifter, såsom avgifter för extra tömningar, för särskild hämtning hos verksamheter samt för hämtning av grovavfall.

Avgifter för att byta kärl och tömningssintervall

Vill du ändra volym, antal soptunnor eller tömningstillfällen? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
Här ser du vilka kostnader som tillkommer:

 • Intervalländring och ansökan om uppehåll kostar 80 kronor per tillfälle och anläggning.
 • Engångskostnaden för utbyte av kärl varierar med dess storlek, se tabell 10 i reningshållningstaxan som du hittar i PDF-format längre ner.
 • Årsavgiften för den nya kärlsstorleken och/eller det ändrade hämtningsintervallet framgår av hämtningsavgifterna lite högre upp.

Publicerad av: Marks kommun