Renhållningsavgifter

Senast uppdaterad den 4 januari 2022

Renhållningsavgiften är det du betalar för din sophämtning och den service du får på återvinningscentralen. Du kan påverka din kostnad genom att ändra kärlvolym och upphämtningsintervall. Här finner du de vanligaste avgifterna som rör sophanteringen i Marks kommun.

Fast avgift, 2022

Grundavgiften för hushållsavfall täcker kostnaderna för de renhållningstjänster och den service som du har och kan ta del av i kommunen.
Avgiften betalas av alla bostadsfastigheter/abonnenter och faktureras normalt fyra gånger per år:

 • Fristående villor, radhus, kedjehus och parhus: 1003 kronor/år.
 • Lägenheter i flerfamiljshus med mer än två lägenheter: 637 kronor/år. Till flerfamiljshus räknas även områden med hyreslägenheter som radhus och kedjehus med gemensam kärlplacering.
 • Fritidshus: 616 kronor/år.
 • Äldreboende som servicehus och särskilt boende: 457 kronor/år. Vid särskilt boende inom, äldrevården räknas två rum per plats som en lägenhet. Servicelägenheter med kokvrå eller kök räknas som en lägenhet.
 • Fast avgift för annan fastighet: 966 kronor exklusive moms/år. Hit räknas fastigheter som uteslutande används eller är bebyggda för annat ändamål än bostadsändamål.

Hämtningsavgifter för hushåll, 2022

Din årskostnad påverkas av ditt avfallsabonnemang. Du kan minska avgiften genom att ha den minsta storleken som räcker för ett så långt hämtningsintervall som möjligt. Är ditt kärl till exempel alltid bara halvfullt, så kan du byta till ett mindre kärl alternativt förlänga hämtningsintervallet om du till exempel har tömning varje vecka.
Hämtning av ett biokärl på 140 liter ingår i taxor med hämtningsintervall varannan vecka eller oftare. Behållarna i nedanstående taxor avser alltså kärl för restavfall (tidigare "brännbart"), priser inkl. moms:

 • Hämtning varje vecka*), åretruntboende:
  • 190 liter kostar 2 972 kronor/år
  • 240 liter kostar 3 612 kronor/år
  • 370 liter kostar 5 007 kronor/år
  • 660 liter kostar 8 674 kronor/år

*) Tömning varje vecka går inte att få på alla orter, kontakta kundtjänst för mer info om vad som gäller dig.

 • Hämtning varannan vecka, åretruntboende:
  • 140 liter kostar 1 157 kronor/år
  • 190 liter kostar 1 486 kronor/år
  • 240 liter kostar 1 805 kronor/år
  • 370 liter kostar 2 504 kronor/år
  • 660 liter kostar 4 338 kronor/år
 • Hämtning var fjärde vecka (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 708 kronor/år
  • 190 liter kostar 825 kronor/år
  • 240 liter kostar 945 kronor/år
  • 370 liter kostar 1 310 kronor/år
 • Hämtning fyra gånger per år (varmkompost krävs), åretruntboende:
  • 140 liter kostar 231 kronor/år
  • 190 liter kostar 271 kronor/år
  • 240 liter kostar 316 kronor/år
  • 370 liter kostar 460 kronor/år
 • Hämtning vid fritidsbostäder 10 gånger under perioden vecka 19-38 (varannan vecka):
  • 140 liter kostar 556 kronor/säsong
  • 190 liter kostar 718 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 874 kronor/säsong,
  • 370 liter kostar 1 293 kronor/säsong
  • 660 liter kostar 2 244 kronor/säsong
 • Hämtning vid fritidsbostäder fem gånger under perioden vecka 19-38 (varmkompost krävs):
  • 140 liter kostar 269 kronor/säsong
  • 190 liter kostar 319 kronor/säsong
  • 240 liter kostar 365 kronor/säsong

Vill du veta mer om avgifterna ovanför eller titta närmare på övriga hämtningskostnader?
I filen Renhållningstaxa under rubriken Dokument längre ner på sidan finner du mer om renhållningsavgifter, såsom avgifter för extra tömningar, för särskild hämtning hos verksamheter samt för hämtning av grovavfall.

Avgifter för att byta kärl och tömningssintervall

Vill du ändra volym, antal soptunnor eller tömningstillfällen? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.
Här ser du vilka kostnader som tillkommer:

 • Intervalländring och ansökan om uppehåll kostar 80 kronor per tillfälle och anläggning.
 • Engångskostnaden för utbyte av kärl varierar med dess storlek, se tabell 10 i reningshållningstaxan som du hittar i PDF-format längre ner.
 • Årsavgiften för den nya kärlsstorleken och/eller det ändrade hämtningsintervallet framgår av hämtningsavgifterna lite högre upp.

Publicerad av: Marks kommun