Karta till bygglov

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

När du söker bygglov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Situationsplanen kan ritas på kommunens nybyggnadskarta eller en grundkarta om sådan finns.

Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan genom att kontakta oss. 

Vilken karta behöver jag?

Nybyggnadskarta används när du söker bygglov för att bygga ett nytt bostadshus eller uppföra en ny verksamhet. Detta gäller generellt i hela kommunen. I vissa fall behövs även en nybyggnadskarta vid tillbyggnader för industri.

Kartunderlag för situationsplan används när du anmäler så kallade attefallsåtgärder och vid tillbyggnader. Inom vissa områden rekommenderar vi istället en förrättningskarta från Lantmäteriet.

Vi kan lämna besked om vilken karta du ska använda.

Kostnad för kartunderlag

På sidan "Kostnad för bygglov" i menyn kan du läsa om hur stor kostnaden är för kartunderlag.

Publicerad av: Marks kommun