Karta till bygglov

Senast uppdaterad den 11 januari 2017

När du söker bygglov eller gör en anmälan ska du lämna in en situationsplan. Situationsplanen kan ritas på kommunens nybyggnadskarta eller en grundkarta om sådan finns.

Du beställer nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan genom att kontakta plan- och byggnadsnämndens expedition som håller öppet varje helgfri måndag-fredag klockan 10.00-12.00.

Plan- och byggnadsnämndens expedition

Mor Kerstins väg 13, Kinna
0320 21 71 90

Vilken karta behöver jag?

Nybyggnadskarta används när du söker bygglov för att bygga ett nytt bostadshus eller uppföra en ny verksamhet. Detta gäller generellt i hela kommunen. I vissa fall behövs även en nybyggnadskarta vid tillbyggnader för industri.

Kartunderlag för situationsplan används när du anmäler så kallade attefallsåtgärder och vid tillbyggnader. Inom vissa områden rekommenderar vi istället en förrättningskarta från Lantmäteriet.

Plan- och byggnadsnämndens expedition kan lämna besked om vilken karta du ska använda.

Kostnad för kartunderlag

På sidan "Kostnad för bygglov" i menyn kan du läsa om hur stor kostnaden är för kartunderlag.

Publicerad av: Marks kommun