Sidans innehåll

Kartor

I kommunen har vi olika typer av kartor och karttjänster. Du kan beställa kartor för underlag till din bygglovsansökan, och vi har en digital och sökbar karta med geografisk information.

Kartor för bygglov

När du söker bygglov behövs ett kartunderlag för att du ska kunna rita din situationsplan. Vi hjälper dig med rätt karta. Marks kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 och RH2000 som höjdsystem.

När du ansöker om bygglov ska en karta ligga till grund för situationsplanen. Det är nybyggnadskarta, enkel bygglovskarta och GIS karta man behöver ha då.

Nybyggnadskarta och enkel bygglovskarta beställs genom att fylla i beställningsblankett för:

Beställning av kartmaterial Pdf, 252.7 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka till bmn@mark.se

Vi tar ut en kostnad för detta enligt taxa.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används inom detaljplan/sammanhållen bebyggelseområde. Till exempel för:

 • Enbostadshus
 • Flerbostadshus
 • Industri
 • Skolor och förskolor

Kartan innehåller fastighetsgränser, inmätta höjder eller höjdkurvor, befintliga byggnader med sockelhöjd, planinformation, strandskyddslinje, detaljer (vägar, stenmurar, belysningsstolpar etc), kommunala ledningar (VA-spillvatten. Dagvatten och dricksvatten, fjärrvärme och Opto).

Leveranstid nybyggnadskarta

Leveranstiden för nybyggnadskarta är ca sex veckor.

Viktigt att nybyggnadskartan är aktuell

Du som beställare bör kontrollera att kartan stämmer både fysiskt och juridiskt exempelvis gällande fastighetsdelningen och rättigheter, eventuella mark- och gatuhöjder, eventuella uppgifter om VA-anslutningar. Det kan vara viktigt att även befintliga byggnader är aktuella och korrekt redovisade.

Giltighetstid

Kartan är giltig i två år, om inga förändringar avseende detaljplan, gatuhöjder eller fastighetsgränser har skett. Därefter ska kontroll och eventuell revidering göras.

Kostnad för revidering tillkommer.

Kartan kan uppdateras fram tills det att kartan är fem år, därefter måste du beställa en ny karta.

Enkel bygglovskarta

Enkel bygglovskarta används inom: Detaljplan/sammanhållen bebyggelseområden till exempel för

 • Komplementbyggnad
 • Garage, carport
 • Attefallsåtgärd
 • Tillbyggnad

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjdkurvor, strandskyddslinje och befintliga byggnader.

Leveranstid enkel bygglovskarta

Leveranstiden för enkel bygglovskarta är cirka en vecka.

Primärkarta

Primärkartan är grunden för den digitala kartdatabasen och framställd genom flygfotografering och detaljmätning. I kartdatabasen lagras all information som till exempel fastighetsgränser, höjdkurvor, byggnader, vägar m.m. Primärkartan ligger till grund för att kunna göra andra kartor.

En primärkarta kan beställas av kommunens kart- och mätningsingenjör. Detta gör du genom att mejla till: bmn@mark.se

Kostnad

Kostnaden för primärkarta är enligt taxa.

GIS karta

GIS karta i PDF format kan du ta fram själv via vår karttjänst.

Karttjänst Marks kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GIS-kartan är kostnadsfri. Kartan används utanför detaljplan/sammanhållen bebyggelseområden. Önskar du dwg-format så beställer du en enkel bygglovskarta.

Har du inte möjlighet att själv ta fram en GIS-karta är du välkommen att kontakta byggenheten på bmn@mark.se.

Instruktionsfilm om hur du skriver ut kartan:

Marks kommuns interaktiva karta

Hitta var kommunens skolor, bibliotek och mycket annat finns i Mark. Eller se fastighetsgränser och gällande planer.
Det är möjligt med den interaktiva webbkartan på mark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kartans lagerlista väljer du vilken information du vill se. Du kan söka inom dessa områden:

 • Barn- och utbildning - Exempelvis skolor
 • bygga och bo
 • fastighetsinformation
 • kultur
 • natur- och fritid - Exempelvis badplatser, lekplatser, vandringsleder och naturreservat
 • samhällsservice - Exempelvis kommunhusen
 • återvinningsstationer

Enkel att använda

Kartan är enkel och överskådlig att använda. Du kan zooma in och ut.

Klicka i det eller de områden i lagerlistan som du är intresserad av - Exempelvis barn- och utbildning. därefter ser du markeringar på kartan som visar var skolorna finns.

Klicka på en utav de markeringarna som kommit upp efter valet du gjorde i lagerlistan, så kan du se mer information.

Sök adress

I sökfältet uppe till vänster på kartan kan du söka efter en adress. Nedanför sökfältet hittar du listan med kartlager, teckenförklaringar och ikonen för att skriva ut kartan eller spara den som en pdf.

Mer hjälp

Längst upp till höger i det gula fältet ovanför kartan finns ett hjälpavsnitt. Där finns mer information om de olika funktionerna.

Olika kartor

Det interaktiva kartan är uppbyggd av ett baslager samt olika kartlager för de olika områdena som nämnts ovan. Du kan välja andra baskartor för att exempelvis se terrängen eller satellitbild.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen