Sidans innehåll

Lantmäteri, adresser och namnsättning

Hur vi skapar effektiva adresser för att underlätta för post, räddningstjänst och transport. Lokala namnförslag, kartor och Lantmäteriets roll för smidig adresshantering.

Adressättning

När vi bestämmer namn på platser tittar vi först på gamla kartor eller pratar med hembygdsföreningar och byalag. Förslag på namn för gator, vägar, parker och torg, samt adressområden kommer från bygg- och miljönämnden.

Belägenhetsadress

En belägenhetsadress är en specifik plats som är unik i kommunen till exempel ett hus eller en entré. Posten använder denna adress vid postutdelning. Postverket ansvarar för postnummer och postort och Skatteverket är myndigheten som lagrar den officiella adressen. En adress är viktig för att räddningstjänst, taxi, färdtjänst med flera skall hitta rätt. Adressen används också vid transportplanering och är en bas i GPS Navigator.

Ny adress sätts när en fastighet bildas, ett hus byggs eller när nya områden byggs ut. För tätorten består en adress av gatu-/vägnamn och ett nummer. Om nya hus byggs eller förtätning av entréer görs och inget nummer finns reserverat, kan en bokstav läggas till, exempelvis 15A och 15B. På landsbygden gäller adressområden som kommer från by/traktnamn följt av gårdsnamn eller enbart nummer. Där förekommer även vägnamn med nummer.

Fastighetsregister

I Sverige hanteras fastighetsregistret av Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är en statlig myndighet. De ansvarar för att registrera och dokumentera fastighetsinformation samt förvalta den geografiska informationen. Det är av yttersta vikt att omedelbart registrera adresser, särskilt i samband med avstyckning eller nybyggnation. Att genomföra registreringen så snabbt som möjligt är av betydelse för att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av adressinformation. Detta kan underlätta för olika samhällsfunktioner, såsom posttjänster, räddningstjänster och andra offentliga tjänster, att identifiera och nå platser på ett smidigt sätt.

Lantmäteri

I Marks kommun är det det statliga Lantmäteriet som handlägger alla lantmäteriärenden.

Mer information finns på Lantmäteriets webbplats

Lantmäteriet – vi känner till varenda plats i Sverige. | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där kan du också se vem som äger en fastighet, genom att använda deras e-tjänst.

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen