Sidans innehåll

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens prövnings- och tillsynsuppgifter inom:

  • plan- och byggnadsområdet med undantag av översiktsplaner
  • miljö- och hälsoskyddsområdet
  • livsmedelskontroll
  • naturvårdsområdet
  • alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel

Ansvarig förvaltning

Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Följ nämndens arbete

Digital anslagstavlan

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. Marks kommuns digitala anslagstavla

Handlingar inför möten

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Marks kommun. Möten och protokoll

Möteskalender för politiska möten

I möteskalendern hittar du aktuella mötestider för kommunens nämnder. Planerade politiska möten

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning