Sidans innehåll

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg och hjälp till funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg.

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU)
Socialnämndens socialutskott (SU)

Arbetsutskottet har i uppgift att förbereda ärenden som senare ska beslutas av socialnämnden eller kommunfullmäktige. Socialutskottet fattar beslut i individärenden.

Utskotten har rätt att fatta beslut på delegation av socialnämnden. Delegering innebär att man lämnar över rätten att besluta till någon annan.

Socialnämndens arbetsutskott - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Socialnämndens socialutskott - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats.

Följ nämndens arbete

Digital anslagstavlan

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. Marks kommuns digitala anslagstavla

Handlingar inför möten

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Marks kommun. Möten och protokoll

Möteskalender för politiska möten

I möteskalendern hittar du aktuella mötestider för kommunens nämnder. Planerade politiska möten

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning