Sidans innehåll

Omsorgnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg och vård av äldre genom äldreboenden, hemtjänst och motsvarande verksamhet.

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Omsorgsnämndens arbetsutskott (ONAU)

Arbetsutskottet har i uppgift att förbereda ärenden som senare ska beslutas av omsorgsnämnden eller kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet har även rätt att fatta beslut på delegation av omsorgsnämnden. Delegering innebär att man lämnar över rätten att besluta till någon annan.

Omsorgsnämndens arbetsutskott - Förtroendevalda i Marks kommun. (tromanpublik.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ nämndens arbete

Digital anslagstavlan

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser. Marks kommuns digitala anslagstavla

Handlingar inför möten

Här kan du läsa handlingar inför sammanträden med nämnder och styrelser i Marks kommun. Möten och protokoll

Möteskalender för politiska möten

I möteskalendern hittar du aktuella mötestider för kommunens nämnder. Planerade politiska möten

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning