Sortera dina sopor

Senast uppdaterad den 18 november 2019

I Marks kommun finns det tre huvudsakliga insamlingssystem; återvinningscentralen (Skene skog), återvinningsstationerna och kärlinsamlingen.

Återvinningscentralen Skene Skog

Tungt och skrymmande avfall så som soffor, vitvaror, plankor och bildäck lämnar du in på Återvinningscentralen i Skene Skog. Här tas även emot farligt avfall så som målarfärg, olja och kemikalier. 

sopor.nu får du hjälp att sortera rätt genom att skriva in vad du vill sortera.

Om du inte har möjlighet att ta dig till Skene Skog så besöker vår mobila återvinningsstation arton orter i kommunen två till fyra gånger per år. Mer information om grovsopbilen och miljöbilen.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna är obemannade insamlingsplatser som alltid har öppet. Här lämnar du in förpackningsmaterial (plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar) och tidningar. För dessa ansvarar förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som också sköter tömningen av dem.

Observera att det enbart är förpackningsmaterial som ska lämnas på återvinningsstationen. En gammal plastleksak eller dricksglas ska exempelvis inte lämnas i plast- eller glasåtervinningen. Detta har att göra med att det finns en förpackningsavgift kopplad till alla förpackningar, som producenten betalar. Då en plaststekspade inte är en förpackning så har tillverkaren heller inte varit med och finansierat återvinningen.

Mer information om återvinningsstationer finns på FTI:s hemsida.

Kärlavfall

Kärlavfallet är det avfall som samlas in genom avfallskärl som placeras vid tomtgränsen. De flesta hushåll har två kärl, ett brunt och ett grönt. I det bruna läggs matavfall och i det gröna läggs restavfall. Matavfall är rester från din middag, skal från frukt och grönt och hushållspapper. Restavfall är det som blir över när matavfall och förpackningsmaterial har sorterats ut. Ibland benämns den fraktionen som brännbart. Det stämmer till viss del då allt avfall som läggs i det gröna kärlet går till förbränning.

Det är viktigt att komma ihåg att förpackningar som också är brännbara passar bättre att materialåtervinna och därför inte ska slängas bland det brännbara restavfallet. Uppmärksamma också att kattsand hänvisas till det brännbara restavfallet, även fast det inte brinner, då ingen annan insamling är lämplig.
Avfall som inte får slängas i avfallskärlet sorterar du ut och lämnar på återvinningscentralen, återvinningsstationerna eller till grovsopsturen och miljöbilen.

Skapa din egen miljöstation

Gör en egen miljöstation hemma så blir det lätt att göra rätt. Vanliga plastboxar fungerar utmärkt som mellanlagring för återvinningsbart avfall. Välj genomskinliga lådor och gör tydliga etiketter så blir det ännu enklare att hålla ordning. När lådan är full är det bara att ta med den till återvinningsstationen eller återvinningscentralen.

Publicerad av: Marks kommun