Gällande detaljplaner

Senast uppdaterad den 20 oktober 2023

Samtliga gällande detaljplaner finns att ta del av på samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks kommun. I kartan nedan kan du också hitta gällande planer för samtliga detaljplanerade delar av kommunen.

I kartan nedan kan du söka fram gällande detaljplaner för de delar av kommunen som är planlagda. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en tillhörande planbeskrivning som förklarar hur planen ska tolkas. Båda dessa handlingar kan hittas via kartan nedan. 

Äldre stadsplaner och byggnadsplaner gäller idag som detaljplaner.

Kommunen reserverar sig för eventuella felaktigheter - slutgiltig bygglovstolkning görs alltid av kommunens bygglovshandläggare.

Publicerad av: Marks kommun